Hướng dẫn xử lý lỗi 500 Internal error trên hosting Linux

Hiện nay một số khách hàng sử dụng hosting Linux...