Bảng giá Hosting WordPress

WPCP01

47.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • SSD Disk space: 1 GB
 • Bandwidth: 30 GB
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • MySQL Accounts: 04
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

WPCP02

74.100đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

 • SSD Disk space: 1.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 03
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 05
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 01 GB

WPCP03

104.500/tháng

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • SSD Disk space: 2 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 04
 • Sub Domains: Unlimited
 • Parked Domains: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • Email Accouts: Unlimited
 • MySQL Accounts: 07
 • Free SSL: Unlimited
 • CPU limit: 01 Core
 • RAM limit: 1.5 GB

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ