• Bảng giá

 • Thông số kỹ thuật

 • WPCP01

  SSD Disk space: 1 GB

  Bandwidth: 30 GB

  Domains: 02

  Sub Domains: 05

  Parked Domains: 04

  FTP Accounts: 03

  Email Accouts: 10

  MySQL Accounts: 04

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 512MB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  50.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 6 tháng

 • WPCP02

  SSD Disk space: 1.5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 03

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 05

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 512MB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  78.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

 • WPCP03

  SSD Disk space: 2 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 04

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 07

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1024MB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  110.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

 • WPCP04

  SSD Disk space: 3 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 05

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 12

  CPU limit: 01 Core

  RAM limit: 1536MB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  145.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

 • WPCP05

  SSD Disk space: 5 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 06

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 15

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 02GB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  200.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 1 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

 • WPCP06

  SSD Disk space: 8 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 08

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  CPU limit: 02 Core

  RAM limit: 2.5GB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  250.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 15%

  Thanh toán tối thiểu 1 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

 • WPCP07

  SSD Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  Domains: 10

  Sub Domains: Unlimited

  Parked Domains: Unlimited

  FTP Accounts: Unlimited

  Email Accouts: Unlimited

  MySQL Accounts: 16

  CPU limit: 03 Core

  RAM limit: 2.5GB

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  Free SSL: Unlimited

  R1soft backup: Hàng ngày

  390.000 /tháng

  12 tháng giảm 5%

  24 tháng giảm 10%

  36 tháng giảm 10%

  Thanh toán tối thiểu 1 tháng

  Miễn phí tên miền .com khi thanh toán 12 tháng

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành Cloud Linux 5/6
Quản trị hosting Cpanel
Ngôn ngữ PHP 5.2 đến PHP 7.2
Cơ sở dữ liệu MariaDB 10.1
Cài đặt code tự động Hỗ trợ cài đặt tự động với hơn 300 code PHP phổ biến trên thế giới như wordpress, joomla, magento… thông qua công cụ softaculous Auto Installer và hoàn toàn tương thích với các bộ mã nguồn này.
Hệ thống Email Email Manager/POP3, SMTP Account/ Web Add
Tính năng truy cập FTP Acount/ Webbase Control Panel/ WebBasse File Manage
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Addon Domain/ Bandwith Status/ Disk Usage Viewer/ Error Log/
Thông số kỹ thuật chung
Cpanel Hệ thống lọc thư rác POP3/IMAP/SMTP PhpMyAdmin
Sao lưu, phục hồi Chống virut Chuyển tiếp email PHP 5.3
Quản lý tập tin Webmail Trả lời thư tự động MySQL5