• Hosting windows thường

 • Hosting windows doanh nghiệp

 • Dịch vụ bổ sung

 • Thông số kỹ thuật

BKSW01

33.000đ/tháng
 • Disk space: 250 MB 1GB
 • Bandwidth: 05 GB 20 GB
 • Domain: 01
 • Sub Domains 0
 • Parked Domains: 02
 • FTP Accounts: 02
 • Email Accouts: 05
 • SQL Accounts: 02
 • Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

BKSW02

60.000đ/tháng
 • Disk space: 500 MB 1.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • SQL Accounts: 04
 • Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

BKSW03

85.000đ/tháng
 • Disk space: 1.000 MB 2.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 03
 • Sub Domains: 15
 • Parked Domains: 06
 • FTP Accounts: 06
 • Email Accouts: 20
 • SQL Accounts: 05
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW03+

135.000đ/tháng
 • Disk space: 1.500 MB 3.5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 05
 • Sub Domains: 25
 • Parked Domains: 10
 • FTP Accounts: 07
 • Email Accouts: 30
 • SQL Accounts: 07
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW04

165.000đ/tháng
 • Disk space: 2.000 MB 5 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 07
 • Sub Domains: 30
 • Parked Domains: 15
 • FTP Accounts: 10
 • Email Accouts: 50
 • SQL Accounts: 12
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW04+

210.000đ/tháng
 • Disk space: 3.000 MB 7GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 09
 • Sub Domains: 35
 • Parked Domains: 20
 • FTP Accounts: 15
 • Email Accouts: 80
 • SQL Accounts: 15
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW05

250.000đ/tháng
 • Disk space: 4.000 MB 10 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 12
 • Sub Domains: 40
 • Parked Domains: 30
 • FTP Accounts: 20
 • Email Accouts: 100
 • SQL Accounts: 16
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW01

330.000đ/tháng
 • Disk space: 15 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 15
 • Sub Domains 40
 • Parked Domains: 40
 • FTP Accounts: 20
 • Email Accouts: 120
 • SQL Accounts: 20
 • Hợp đồng tối thiểu: 01tháng

BKBW02

620.000đ/tháng
 • Disk space: 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 20
 • Sub Domains 45
 • Parked Domains: 45
 • FTP Accounts: 30
 • Email Accouts: 130
 • SQL Accounts: 30
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW03

870.000đ/tháng
 • Disk space: 25 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 25
 • Sub Domains 50
 • Parked Domains: 50
 • FTP Accounts: 40
 • Email Accouts: 150
 • SQL Accounts: 40
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW04

1.000.000đ/tháng
 • Disk space: 30 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Domains: 60
 • Sub Domains: 60
 • Parked Domains: 60
 • FTP Accounts: 50
 • Email Accouts: 200
 • SQL Accounts: 50
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng
Thông số mua bổ sungĐơn vị tínhĐơn giá
Băng thông5.0GB75.000đ/tháng
Băng thông10GB150.000đ/tháng
Băng thông20GB300.000đ/tháng

 

Quý khách hàng lưu ý:

– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

– Dịch vụ bổ sung chỉ áp dụng với các gói Hosting Linux Cpanel, Hosting Linux DirectAdmin, Hosting Windows.

– Khách hàng vui lòng đặt mua theo cùng thời gian với gói dịch vụ (Riêng dịch vụ Hosting Linux DirectAdmin băng thông được mua theo từng tháng)

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hànhWindows Server 2008 Enterprise R2-IIS 7.5
Quản trị hostingParallels Plesk Panel
Ngôn ngữ hỗ trợASP/.NET 2.0/.NET3.0-3.5/NET 4.0-4.5/MVC2-3-4/Silverlight3-4-5/Crystal Reports/AJAX/LINQ
Cơ sở dữ liệuMSSQL 2008 R2 (MSSQL 200/2003/2005/2008)
Hệ thống EmailEmail Manager/ POP3, SMTP Accounts/ Webmail Address Manager/ Email Forwarder Manager/Email Filtering Manager/Email Autoresponders/Norton Antivirus Corp/Anti Spam mail/Hỗ trợ kiểm tra Email qua IMAP
Tính năng truy cậpFTP Acount/Webbase Control Panel/ WebBase File Manager
Tính năng khácHotlink Protection/Protected Directories/Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ Remote SQL/ URL Rewrite 2.0
Thông số kỹ thuật chung
Parallels Plesk PanelHệ thống lọc thư rácPOP3/IMAP/SMTPMVC2-3-4
Sao lưu, phục hồiChống virutChuyển tiếp emailASP/ASP.NET
Quản lý tập tinWebmailTrả lời thư tự độngMSSQL 2008 R2