Bảng giá bản quyền LiteSpeed dành cho VPS và máy chủ vật lý với các cấu hình tương ứng.

Bản quyền LiteSpeed01 tháng03 tháng06 tháng12 tháng
Litespeed – Enterspire

(Dành cho VPS < 2GB RAM)

380.000 VNĐ1.050.000 VNĐ1.900.000 VNĐ3.500.000 VNĐ
Litespeed – Ultra

(Dành cho VPS có RAM từ 2 đến 8 GB)

520.000 VNĐ1.560.000 VNĐ2.890.000 VNĐ5.040.000 VNĐ
Litespeed – 01 CPU

(Dành cho VPS > 8GB RAM)

780.000 VNĐ2.300.000 VNĐ4.500.000 VNĐ7.929.000 VNĐ
Litespeed – 02 CPU1.250.000 VNĐ3.536.000 VNĐ6.570.000 VNĐ12.500.000 VNĐ
Litespeed – 04 CPU1.600.000 VNĐ4.500.000 VNĐ8.980.000 VNĐ16.980.000 VNĐ
Litespeed – 08 CPU2.432.000 VNĐ6.520.000 VNĐ12.690.000 VNĐ22.980.000 VNĐ
– Bản quyền phần mềm không chịu thuế.