Bảng giá bản quyền LiteSpeed dành cho VPS và máy chủ vật lý với các cấu hình tương ứng.

Bản quyền LiteSpeed 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng
Litespeed – Enterspire 

(Dành cho VPS < 2GB RAM)

380.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
Litespeed – Ultra 

(Dành cho VPS có RAM từ 2 đến 8 GB)

520.000 VNĐ 1.560.000 VNĐ 2.890.000 VNĐ 5.040.000 VNĐ
Litespeed – 01 CPU 

(Dành cho VPS > 8GB RAM)

780.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ 7.929.000 VNĐ
Litespeed – 02 CPU 1.250.000 VNĐ 3.536.000 VNĐ 6.570.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ
Litespeed – 04 CPU 1.600.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ 8.980.000 VNĐ 16.980.000 VNĐ
Litespeed – 08 CPU 2.432.000 VNĐ 6.520.000 VNĐ 12.690.000 VNĐ 22.980.000 VNĐ
– Bản quyền phần mềm không chịu thuế.