RL01

 • Disk space: 05 GB
 • Bandwidth: 100 GB
 • MySQL: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Hợp đồng tối thiểu: 3 tháng
250.000đ/ tháng
 • 6 Tháng giảm 10%
 • 12 tháng giảm 15%
 • 24 tháng giảm 20%

RL02

 • Disk space: 10 GB
 • Bandwidth: 250 GB
 • MySQL: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
450.000đ/ tháng
 • 6 Tháng giảm 10%
 • 12 tháng giảm 15%
 • 24 tháng giảm 20%

RL03

 • Disk space: 20 GB
 • Bandwidth: 600 GB
 • MySQL: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
890.000đ/ tháng
 • 6 Tháng giảm 10%
 • 12 tháng giảm 15%
 • 24 tháng giảm 20%

RL04

 • Disk space: 40 GB
 • Bandwidth: 900 GB
 • MySQL: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
1.200.000đ/ tháng
 • 6 Tháng giảm 10%
 • 12 tháng giảm 15%
 • 24 tháng giảm 20%

RL05

 • Disk space: 80 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • MySQL: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Hợp đồng tối thiểu: 1 tháng
1.800.000đ/ tháng
 • 6 Tháng giảm 10%
 • 12 tháng giảm 15%
 • 24 tháng giảm 20%