• 1 năm -5%
 • 2 năm -10%
 • 3 năm -15%
 • 4 năm -20%
 • RL01

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  188.000₫ /tháng

  05GB

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  10

  Unlimited

  Unlimited

  Memcached, Redis, LSCache

  Hàng ngày

 • RL02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  390.000₫ /tháng

  15GB

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  30

  Unlimited

  Unlimited

  Memcached, Redis, LSCache

  Hàng ngày

 • RL03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  790.000₫ /tháng

  20GB

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  50

  Unlimited

  Unlimited

  Memcached, Redis, LSCache

  Hàng ngày

 • RL04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  1.150.000₫ /tháng

  50GB

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  70

  Unlimited

  Unlimited

  Memcached, Redis, LSCache

  Hàng ngày