• RL01

  Disk space: 05 GB

  Bandwidth: Unlimited

  MySQL: Unlimited

  Email: Unlimited

  Addon Domain: Unlimited

  User: 10

  Free SSL: Unlimited

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  R1soft backup: Hàng ngày

  188.000 /tháng

  6 tháng giảm 10%

  12 tháng giảm 15%

  24 tháng giảm 20%

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

 • RL02

  Disk space: 15 GB

  Bandwidth: Unlimited

  MySQL: Unlimited

  Email: Unlimited

  Addon Domain: Unlimited

  User: 30

  Free SSL: Unlimited

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  R1soft backup: Hàng ngày

  390.000 /tháng

  6 tháng giảm 10%

  12 tháng giảm 15%

  24 tháng giảm 20%

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • RL03

  Disk space: 20 GB

  Bandwidth: Unlimited

  MySQL: Unlimited

  Email: Unlimited

  Addon Domain: Unlimited

  User: 50

  Free SSL: Unlimited

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  R1soft backup: Hàng ngày

  790.000 /tháng

  6 tháng giảm 10%

  12 tháng giảm 15%

  24 tháng giảm 20%

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • RL04

  Disk space: 50 GB

  Bandwidth: Unlimited

  MySQL: Unlimited

  Email: Unlimited

  Addon Domain: Unlimited

  User: 70

  Free SSL: Unlimited

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  R1soft backup: Hàng ngày

  1.150.000 /tháng

  6 tháng giảm 10%

  12 tháng giảm 15%

  24 tháng giảm 20%

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

 • RL05

  Disk space: 80 GB

  Bandwidth: Unlimited

  MySQL: Unlimited

  Email: Unlimited

  Addon Domain: Unlimited

  User: 100

  Free SSL: Unlimited

  Caches Support: Memcached, Redis, LSCache

  R1soft backup: Hàng ngày

  1.800.000 /tháng

  6 tháng giảm 10%

  12 tháng giảm 15%

  24 tháng giảm 20%

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng