BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Tải về
Mẫu dành cho cá nhân Tải về
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Bản khai dành cho cá nhân Tải về
Bản khai dành cho tổ chức Tải về
BẢN KHAI CẬP NHẬT THÔNG TIN TÊN MIỀN .VN, QUỐC TẾ
Bản khai cập nhật thông tin tên miền cá nhân Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền công ty Tải về
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI GOV.VN
Bản khai đăng ký tên miền dưới gov.vn Tải về
HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải về
Bản khai công ty Tải về
Bản khai cá nhân Tải về
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng Tải về
Bản khai về nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của bên chuyển nhượng (cá nhân) Tải về
MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ .VN
Bản khai cá nhân chuyển từ nhà đăng ký khác về BKNS Tải về
Bản khai công ty chuyển từ nhà đăng ký khác về BKNS Tải về
BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN CHỨA TỪ KHÓA NHẠY CẢM
Bản cam kết và giải trình DKTM báo chí Tải về
Bản cam kết và giải trình DKTM chứa từ khóa nhạy cảm Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền VN Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN BẢO VỆ
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỖ TÊN MIỀN
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền vn Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền ( tổ chức) Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền VN ( cá nhân) Tải về