Bảng giá VPS Giá Rẻ

VPS – MM01

79.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 01 Core
 • Check RAM: 01 GB
 • Check SSD: 20 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 100Mbps
 • Check IPv6:/56

VPS – MMO2

106.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 01 Core
 • Check RAM: 02 GB
 • Check SSD: 25 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 100Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO3

145.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 02 Core
 • Check RAM: 02 GB
 • Check SSD: 30 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 150Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO4

223.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 02 Core
 • Check RAM: 04 GB
 • Check SSD: 40 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 150Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO5

326.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 04 Core
 • Check RAM: 04 GB
 • Check SSD: 50 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 200Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO6

422.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 04 Core
 • Check RAM: 08 GB
 • Check SSD: 60 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 200Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO7

623.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 08 Core
 • Check RAM: 08 GB
 • Check SSD: 80 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 200Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

VPS – MMO8

831.000đ/tháng
 • Check CPU CORES: 08 Core
 • Check RAM: 16 GB
 • Check SSD: 100 GB
 • Check 1 IPv4 VN
 • Check IPv6:/56
 • Check Speed: 200Mbps
 • Check Bandwith: Unlimited

Cam kết hoàn tiền

BKNS cam kết hoàn lại 100% phí
dịch vụ nếu khách hàng không hài lòng vì bất ký lý do nào

Thanh toán dễ dàng

Đặt hàng, thanh toán, khởi tạo VPS hoàn toàn tự động, nhanh chóng

Miễn phí dùng thử 7 ngày

Dùng thử không giới hạn và hoàn toàn miễn phí.

Hỗ trợ 24/7/365

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề trong quá trình sử dụng MMO VPS.

Tùy chọn Nâng cấp

Thông số mua bổ sung Đơn vị tính Đơn giá/tháng
RAM 1GB 30.000đ/tháng
Core 1 50.000đ/tháng
Disk 1GB 2.000đ/tháng

Đăng ký dùng thử miễn phí

Nếu bạn đang phân vân, hãy Đăng Ký Dùng Thử để trải nghiệm Chất lượng dịch vụ