• Bảng giá

 • Dịch vụ bổ sung

VPS Mini

60.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 01 Core
 • RAM: 512 MB
 • Cloud Storage: 15 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • * Miễn phí IPv6.
  * Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)

VPS01

165.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 01 Core
 • RAM: 01 GB
 • Cloud Storage: 20 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6. 

VPS02

250.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 02 Core
 • RAM: 02 GB
 • Cloud Storage: 30 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS03

345.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 03 Core
 • RAM: 03 GB
 • Cloud Storage: 40 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS04

510.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 04 Core
 • RAM: 04 GB
 • Cloud Storage: 50 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS05

790.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 05 Core
 • RAM: 06 GB
 • Cloud Storage: 70 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS06

880.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 06 Core
 • RAM: 08 GB
 • Cloud Storage: 80 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS07

1.050.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 07 Core
 • RAM: 12 GB
 • Cloud Storage: 90 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

VPS08

1.900.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 08 Core
 • RAM: 16 GB
 • Cloud Storage: 100 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%
Thông sốĐơn giá / thángThông sốĐơn giá / tháng
Bổ sung 1GB dung lượng5.000 đ01GB RAM100.000 đ
01 địa chỉ IP45.000 đ01 CPU core150.000 đ
Bản quyền DA150.000 đBản quyền cPanel330.000 đ

Giá trên áp dụng từ ngày 10/09/2017.

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

Bảng giá cũ xem thêm tại đây.