• Bảng giá

 • Dịch vụ bổ sung

VPS01

165.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 01 Core
 • RAM: 01 GB
 • Cloud Storage: 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
   

VPS02

250.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 02 Core
 • RAM: 02 GB
 • Cloud Storage: 30 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS03

345.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 03 Core
 • RAM: 03 GB
 • Cloud Storage: 40 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS04

510.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 04 Core
 • RAM: 04 GB
 • Cloud Storage: 50 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS05

790.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 04 Core
 • RAM: 06 GB
 • Cloud Storage: 70 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS06

880.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 05 Core
 • RAM: 08 GB
 • Cloud Storage: 80 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS07

1.050.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 07 Core
 • RAM: 12 GB
 • Cloud Storage: 90 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%

VPS08

1.900.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 08 Core
 • RAM: 16 GB
 • Cloud Storage: 100 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Backup: Hàng tuần
 • Thanh toán tối thiểu 1 tháng
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10% – mã giảm giá: vps10%
Thông số Đơn giá / tháng Thông số Đơn giá / tháng
Bổ sung 5GB dung lượng 100.000 đ 512MB RAM 200.000 đ
Bổ sung 10GB dung lượng 200.000 đ 01GB RAM 400.000 đ
01 địa chỉ IP 45.000 đ 01 CPU core 200.000 đ
Bản quyền DA 150.000 đ Bản quyền cPanel 330.000 đ

Giá trên áp dụng từ ngày 10/09/2017.

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

Bảng giá cũ xem thêm tại đây.