Nếu bạn đang muốn chuyển nhượng tên miền VN nhưng chưa biết thủ tục và các bước thực hiện ra sao, hãy đọc bài viết này để nắm được quy trình thực hiện chi tiết nhé.

Định nghĩa

Chuyển nhượng tên miền .VN là chuyển tên miền từ tên chủ thể sở hữu này sang chủ sở hữu khác.

Các bước thực hiện

Bước 1: Khách hàng đang sử dụng tên miền .VN tại BKNS liên hệ BKNS để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng tên miền.

Bước 2: Khách hàng hoàn thiện các hồ sơ như dưới đây và gửi về địa chỉ của BKNS.

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (có xác nhận bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng)
 • Bản khai đăng ký tên miền cho bên nhận chuyển nhượng (có xác nhân bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân sử dụng bản khai cá nhân, nếu là tổ chức sử dụng bản khai dành cho tổ chức). Download Tại đây

Đối với cá nhân: Giấy CMND/CCCD/Passport của chủ thể tên miền.

Đối với tổ chức: Giấy phép kinh doanh

Yêu cầu: Là bản gốc hoặc bản photo có công chứng trong vòng 06 tháng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của BKNS. Hồ sơ chuyển nhượng nếu chủ thể là cá nhân thì ký tên, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì đóng mộc và chữ ký người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên.

Bước 3: BKNS kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng cho quý khách trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 4: Nộp Thuế, lệ phí đăng ký và chuyển nhượng

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế + Lệ phí đăng ký tên miền + Phí dịch vụ chuyển nhượng:

Gửi các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

 • Bên chuyển nhượng là tổ chức trong nước: Xuất 1 hoá đơn GTGT cho bên nhận chuyển nhượng theo chi phí chuyển nhượng (không được phép xuất 0đ), VAT 10%. Nội dung hoá đơn: Chuyển nhượng QSD tên miền …….
 • Bên chuyển nhượng là cá nhân: Trường hợp trong năm dương lịch cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có tổng doanh thu kinh doanh tính từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì cá nhân không phải khai thuế, nộp thuế và làm cam kết gửi kèm hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet. Download  Tại đây. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng được xác định là hoạt động bán hàng hóa, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, TNCN nếu tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng sẽ thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0.5%.

Bước 5: Thực hiện đổi thông tin

BKNS nhận đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng, chi phí, giấy tờ hoàn thành thuế chuyển nhượng. BKNS phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, hoàn tất thông báo kết quả đến khách hàng.

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
 • Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức). (Tại đây)
 • Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá (hướng dẫn đối với cá nhân). (Tại đây)

Các trường hợp phải dừng việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

 • Có hành vi, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
 • Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Trong quá trình chuyển nhượng, tên miền bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi theo các quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT; Điều 5, 6, 7 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN và theo quy định tại điểm a,b khoản 5 Điều 1; Khoản 9, 10 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT;
 • Có thông báo của cơ quan thuế về việc các bên có tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
 • Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về các bên tham gia chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế;
 • Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký, sử dụng tên miền theo quy định;
 • Các bên có văn bản đề nghị rút lại hồ sơ chuyển nhượng tên miền;

Trường hợp phải hủy bỏ kết quả chuyển nhượng

Trường hợp việc đăng ký lại tên miền chuyển nhượng đã hoàn thành mà VNNIC hoặc BKNS nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế hoặc có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.