Dịch vụ Softaculous Dedicated
(máy chủ tại BKNS)
Softaculous Dedicated
(máy chủ ngoài BKNS)
Softaculous for VPS
(VPS tại BKNS)
Softaculous for VPS
(VPS ngoài BKNS)
Giá 1 tháng 70.000 80.000 50.000 60.000
Giá 3 tháng 190.000 240.000 140.000 150.000
Giá 6 tháng 380.000 480.000 240.000 260.000
Giá 12 tháng 760.000 960.000 420.000 450.000
Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.