Dịch vụSoftaculous Dedicated
(máy chủ tại BKNS)
Softaculous Dedicated
(máy chủ ngoài BKNS)
Softaculous for VPS
(VPS tại BKNS)
Softaculous for VPS
(VPS ngoài BKNS)
Giá 1 tháng70.00080.00050.00060.000
Giá 3 tháng190.000240.000140.000150.000
Giá 6 tháng380.000480.000240.000260.000
Giá 12 tháng760.000960.000420.000450.000
Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.