Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho máy chủ Cpanel WHM

Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho máy chủ Cpanel WHM

      Email Relay là gì? Nếu các bạn còn ai chưa hiểu rõ về dịch vụ Email Relay thì có thể tham khảo thêm bài viết sau được BKNS giới thiệu cụ thể về dịch vụ, khái niệm, ưu nhược điểm cũng như cấu trúc hoạt động của Email Relay tại đây.

      Bài này BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Email Relay trên máy chủ Cpanel WHM thông qua User Authentication. Vì Cpanel quản lý qua giao diện Web GUI nên việc cấu hình cũng khá đơn giản, chúng ta bắt đầu nhé.

1- Cấu hình Email Relay:

Bước 1: Truy cập Home WHM -> Service Configuration -> Exim Configuration Manager -> Advanced Editor.

Bước 2: Tìm nhập thông tin trong mục Section: AUTH

mailbkns_login:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = :UserRelay:PasswdRelay (Thông tin User Authentication)

Bước 3: Tìm nhập thông tin trong mục Section: POSTMAILCOUNT hoặc Section: ROUTERSTART (Lưu ý không cấu hình cả 2).

      Section: POSTMAILCOUNT

remoteserver_route:
driver = manualroute
transport = mailbkns_smtp
domains = !+local_domains
route_list = * as3.bkns.com.vn::5875 randomize byname

(as3.bkns.com.vn::5875 – Thông tin máy chủ Relay và Port Relay tùy thuộc vào cấu hình của máy chủ).

      Section: ROUTERSTART

send_via_mailbkns:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
transport = mailbkns_smtp
hosts_randomize = true
route_list = * as3.bkns.com.vn::5875 randomize byname
host_find_failed = defer
no_more

(as3.bkns.com.vn::5875 – Thông tin máy chủ Relay và Port Relay tùy thuộc vào cấu hình của máy chủ).

      Bước 4: Tìm nhập thông tin trong mục Section: TRANSPORTSTART

mailbkns_smtp:
driver = smtp
hosts_require_auth = *
tls_tempfail_tryclear = true
headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
{$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
{$authenticated_id@$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}

      Sau khi add đầy đủ các thông tin các bạn Save lại nội dung cập nhật, nếu máy chủ Exim reset thành công là các bạn đã cấu hình xong Email Relay và có thể kiểm tra lại gửi nhận email qua hệ thống Relay.

     Tiếp theo sẽ là phần cấu hình bổ sung trên hệ thống Cpanel WHM

      1.1. Cấu hình danh sách gửi thư X-Header

      Nếu bạn đã thiết lập danh sách gửi thư trong môi trường cPanel của mình, bạn cần bật X-MC-MailingList headers để cho phép hệ thống xác định tài khoản gửi.

      Các bạn chỉnh sửa file exim.conf trong /etc/exim.conf, thêm dòng sau vào phần mailman_virtual_transport:

headers_add = "X-MC-MailingList: $original_local_part@$original_domain\n"

      1.2. Cấu hình cho một email tên miền hoặc một người dùng cụ thể được gửi thư qua hệ thống Relay.

      Cho phép một tên miền:

senders = *@mydomain.com

      Cho phép một người dùng:

senders = user@mydoamin.com

      1.3. Chặn một tên miền, không cho phép gửi mail qua hệ thống Relay

      Thêm dòng sau vào cấu hình mục Section: ROUTERSTART

senders = !*@mydomain1.com :  !*@mydomain2.com

      Cấu hình:

send_via_mailbkns:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
senders = !*@mydomain1.com :  !*@mydomain2.com
transport = mailbkns_smtp
route_list = "* as3.bkns.com.vn::5875 byname"
host_find_failed = defer
no_more

      1.3. Cấu hình chặn gửi thư đến một số tên miền nhất định.

      Thêm cấu hình vào mục Section: ROUTERSTART

domains = ! receivingdomain.com: +local_domains

      Cấu hình:

send_via_mailbkns:
driver = manualroute
domains = ! recevingdomain.com : ! +local_domains
senders = !*@mydomain1.com : !*@mydomain2.com
transport = mailbkns_smtp
route_list = "* as3.bkns.com.vn::25 byname"
host_find_failed = defer
no_more

2- Tối ưu hóa Exim

      2.1. Thay đổi khoảng thời gian thử lại.

Under section: RETRYSTART
* data_4xx F,4h,1m
* rcpt_4xx F,4h,1m
* timeout F,4h,1m
* refused F,1h,5m
* lost_connection F,1h,1m
* * F,6h,5m

      2.2. Xóa bỏ thư rác trong hàng đợi theo chu kỳ.

      Chỉnh sửa file /etc/crontab và thêm cấu hình xóa Exim retry trong ngày.

25 5 * * * root /usr/sbin/exim_tidydb -t 1d /var/spool/exim retry
35 5 * * * root /usr/sbin/exim_tidydb -t 1d /var/spool/exim wait-remote_smtp

      2.3. Cấu hình hàng đợi Exim

      Thay đổi số lượng User chạy trong hàng đợi. Chỉnh sửa file /etc/default/exim hoặc cập nhật /etc/sysconfig/exim giá trị

QUEUE= 60s

      Thay đổi số lượng User tối đa tồn tại đồng thời trong hàng đợi trong /etc/exim.conf

queue_run_max = 50

      Khởi động lại Exim

Service exim restart

      2.4. Set “timeout_frozen_after” to 12 hours

Type: time
Default: 0s

      Nếu timeout_frozen_ after được đặt thành thời gian lớn hơn 0, thì thông báo cố định của bất kỳ mô tả nào đã ở trên hàng đợi lâu hơn thời gian nhất định sẽ tự động bị hủy ở lần chạy hàng tiếp theo. Nếu đó là một tin nhắn bị trả lại, nó chỉ bị loại bỏ; nếu không, một thư bị trả lại sẽ được gửi đến người gửi, theo cách tương tự như việc hủy bằng tùy chọn dòng lệnh -Mg.

      2.5. Set “ignore_bounce_errors_after” parameter to 1 hour

      Lựa chọn này ảnh hưởng đến việc xử lý các thư trả lại không thể gửi được, tức là những thư lỗi bị lỗi gửi vĩnh viễn và sẽ gửi lại theo cách thông thường.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Hào Phạm – Bộ phận kỹ thuật!

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.