Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » Hướng dẫn cài đặt VSFTPD trên Ubuntu 16.04/18.04

Hướng dẫn cài đặt VSFTPD trên Ubuntu 16.04/18.04

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình một phần mềm FTP rất phổ biến trong thế giới nguồn mở là VSFTPD, trên hệ điều hành Ubuntu phiên bản 16.04 và cũng áp dụng chung cho 18.04. Chúng ta cùng bắt đầu cài đặt VSFTPD trên Ubuntu!

Cài đặt VSFTPD trên Ubuntu

                                Cài đặt VSFTPD trên Ubuntu

1. Các bước cần chuẩn bị trước khi cài đặt VSFTPD trên Ubuntu

– Kiến thức cơ bản về các hệ điều hành Linux, đặc biệt là Ubuntu/Debian

– Biết cách sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản dạng textmode trong Linux như vim, nano

– Có quyền quản trị root hoặc quyền sudo trên Cloud VPS hoặc máy chủ dùng riêng biệt.

2. Các bước cài đặt VSFTPD trên Ubuntu

2.1 Update các gói cho hệ điều hành.

Trước tiên bạn cần chắc chắn hệ điều hành của bạn đã được cập nhật các gói mới nhất bằng các lệnh:

apt-get update
apt-get upgrade

2.2 Cài đặt VSFTPD

apt-get install vsftpd

2.3 Cấu hình VSFTPD

– Backup cấu hình cũ bằng lệnh:

mv /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_orig

– Tạo file cấu hình mới bằng lệnh:

vim /etc/vsftpd.conf

– Nội dung của file cấu hình như bên dưới:

listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
pasv_enable=Yes
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=10100
allow_writeable_chroot=YES

2.4 Mở port trên firewall

Tiếp theo chúng ta mở port để dịch vụ FTP hoạt động cũng như port cho FPT hoạt động ở chế độ Passive mode:

ufw allow from any to any port 20,21,10000:10100 proto tcp

2.5 Kích hoạt chế độ khởi động VSFTPD theo hệ điều hành và bật dịch vụ

systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd

Để chắc chắn xem dịch vụ có chạy hay không chúng ta sử dụng lênh:

systemctl status vsftpd

Nếu kết quả hiện ra như bên dưới thì chúc mừng bạn đã cài đặt và cấu hình thành công. Nếu có lỗi bạn vui lòng đọc log để tìm xem sai chỗ nào để sửa lại trong file config:

vsftpd.service - vsftpd FTP server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vend
Active: active (running) since Thu 2016-08-16 17:28:31 IST; 31s a
Process: 2040 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (co
Main PID: 2043 (vsftpd)
Tasks: 1
Memory: 492.0K
CPU: 46ms
CGroup: /system.slice/vsftpd.service
└─2043 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Aug 16 17:28:31 ubuntuserver systemd[1]: Starting vsftpd FTP server.
Aug 16 17:28:31 ubuntuserver systemd[1]: Started vsftpd FTP server.

2.6 Tạo user FTP và test thử

Chúng ta sẽ khởi tạo 1 user để sử dụng dịch vụ FTP là ftpbkns bằng các lệnh:

useradd -m ftpbkns
passwd ftpbkns 
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Sau lệnh trên, hệ thống sẽ tạo ra thư mục gốc cho user tại: /home/ftpbkns/ chúng ta có thể sử dụng các phần mềm FTP Client như Filezilla, CuteFTP… để kết nối vào máy chủ với các thông tin như đã tạo.

Trên đây là cách cài đặt VSFTPD trên Ubuntu 16.04/18.04 mà BKNS muốn hướng dẫn cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment hoặc gửi Email cho chúng tôi để được giải đáp nhé! Chúc các bạn may mắn và thành công với cách làm trên!

Nguồn: BKNS

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.