Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Control Panel » DirectAdmin » Hướng dẫn cài đặt Redis lên DirectAdmin CentOS 7/8

Hướng dẫn cài đặt Redis lên DirectAdmin CentOS 7/8

Redis là gì?

Redis là một kho mã nguồn mở, dùng để lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ. Bên cạnh đó, Redis còn có thể được sử dụng như là một cơ sở dữ liệu (CSDL), cache hay massage broker. Hiện nay, Redis hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau như String, Hash, List, Set…Ngoài ra, kho lưu trữ này cũng cung cấp tính sẵn sàng rất cao qua Redis Sentinel, bao gồm giám sát, thông báo chuyển đổi dự phòng tự động. Redis cũng cho phép phân vùng tự động trên nhiều node Redis với Redis Cluster.

Điều kiện để cài đặt Redis trên CentOS 7

Trước khi bắt đầu các bước trong hướng dẫn dưới đây, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với quyền root.

Cài đặt Redis trên CentOS 7

Radis package không được đi kèm với repository mặc định của CentOS. Do đó, ta sẽ cài đặt Redis 5.0.2 từ Remi repository.

Quá trình cài đặt tương đối đơn giản, theo các bước sau:

1. Bắt đầu bằng việc enable Remi repository. Hãy chạy lệnh sau trong SSH terminal:

yum-config-manager --enable remi

2. Cài đặt package Redis:

yum install redis

3. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chạy dịch vụ Redis và cho phép nó khởi động khi boot:

systemctl enable redis

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis.service to /usr/lib/systemd/system/redis.service.

Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ, nhập vào lệnh sau:

systemctl status redis

Sau đó ta sẽ thấy các dòng như sau:

● redis.service - Redis persistent key-value database
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/redis.service.d
└─limit.conf
Active: active (running) since Sat 2018-11-24 15:21:55 PST; 40s ago
Main PID: 2157 (redis-server)
CGroup: /system.slice/redis.service
└─2157 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Lưu ý: Redis sẽ không thể khởi động nếu IPv6 chưa được enable trên server.

Vậy là quá trình cài đặt Redis trên CentOS 7 đã hoàn tất. Tiếp theo là việc cấu hình Redis.

Sau khi cài đặt Redis lên DirectAdmin hoàn tất, bạn hãy cài đặt Igbinary. Igbinary là sự thay thế cho bộ nối tiếp PHP tiêu chuẩn. Thay vì tiêu tốn thời gian và không gian biểu diễn văn bản, igbinary lưu trữ cấu trúc dữ liệu PHP ở dạng nhị phân nhỏ gọn. Tiết kiệm rất có ý nghĩa khi sử dụng các kho lưu trữ dựa trên bộ nhớ memcached hoặc tương tự cho dữ liệu nối tiếp. Có thể giảm khoảng 50% yêu cầu lưu trữ. Số lượng cụ thể phụ thuộc vào dữ liệu của bạn.

pecl install igbinary igbinary-devel

Cài đặt PHP Redis

Tiếp theo bạn cần cài đặt phần mở rộng Redis PHP để làm môi trường giao tiếp. Mình hướng dẫn bạn cách cài đặt nhanh bằng script có sẵn sau.

cd /usr/local/directadmin/scripts/custom

wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh

./php-extension.sh install redis

Sau khi cài xong bạn kiểm tra lại với lệnh sau.

./php-extension.sh status redis

Cấu hình Redis lên Website

Sau khi cài đặt Redis lên DirectAdmin xong, bạn hãy cấu hình Redis lên website để hoạt động. Mỗi mã nguồn sẽ có cách cấu hình khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn cấu hình trên WordPress bằng 2 Plugin thông dụng sau.

1. Cấu hình Redis với Redis Object Cache

Trước khi cài đặt bạn mở file wp-config.php và thêm đoạn mã sau để xác thực khóa.

define( 'WP_CACHE', true );
define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'nhap-vao-domain-cua-ban');

Sau khi cài đặt plugin bạn cần kích hoạt nó. Điều hướng đến Cài đặt => Redis  và click vào  “Enable Object Cache”  và chắc chắn rằng tình trạng cho thấy  “Connected”. Nếu không, hãy đảm bảo bạn đã thêm cấu hình vào file wp-config.php như ở trên.

2. Cấu hình Redis với LiteSpeed Cache

Nếu website bạn đang sử dụng LiteSpeed cache, bạn có thể kích hoạt Redis trực tiếp trên LiteSpeed Cache hỗ trợ sẳn môi trường kết nối.

Bạn điều hướng đến LiteSpeed Cache => Cache => Object và bật các cấu hình như ảnh đính kèm bên dưới lên sau đó Lưu thay đổi. Nếu ở dòng Kiểm tra kết nối “Thông qua” thì bạn đã cấu hình thành công rồi đó.

Tổng kết

Qua bài hướng dẫn cài đặt Redis lên DirectAdmin để tăng tốc website rất mong sẽ giúp bạn hiểu hơn về Redis và cách kết nối lên Website. Từ đó sẽ giúp website của bạn có tốc độ tốt hơn giảm tải cho tài nguyên hệ thống.

Chúc các bạn có thể thực hiện thành công. 

Minh BKNS

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.