Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cài đặt Selfoss trên VPS Linux CentOS 7

Cài đặt Selfoss trên VPS Linux CentOS 7

Cài đặt Selfoss

Giới thiệu

Selfoss là gì? Các cài đặt Selfoss như thế nào? Cùng xem hướng dẫn dưới đây cùng BKNS nhé!

Selfoss là một ứng dụng đọc RSS dựa trên web mã nguồn mở, được viết bằng PHP. Đây là một giải pháp đơn giản với hệ thống plugin mở cho phép người dùng tạo các trình kết nối dữ liệu tùy chỉnh để mở rộng chức năng của nó. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng thu thập các tweet, bài đăng, podcast và thậm chí cả nguồn cấp dữ liệu ở một vị trí thống nhất, nơi chúng có thể được truy cập dễ dàng thông qua thiết bị di động hoặc máy tính để bàn.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Selfoss trên CentOS 7 VPS hoặc máy chủ chuyên dụng bằng cách sử dụng ngăn xếp LAMP (Apache, MariaDB và PHP).

Chuẩn bị trước khi cài đặt Selfoss

Để hướng dẫn này trôi chảy liền mạch, bạn cần chuẩn bị trước:

 • Máy chủ CentOS được cấu hình đầy đủ
 • LAMP Stack được cài đặt trong máy chủ CentOS của bạn
 • Đã bật Mod_Headers và Mod_Rewrite

Bước 1 – Tạo cơ sở dữ liệu Selfoss

Nếu bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cài đặt trước, bây giờ bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng:

Đầu tiên, hãy chạy lệnh bên dưới để truy cập vào dòng lệnh MariaDB:

$ sudo mysql -u root -p

Cung cấp mật khẩu của bạn và nhấn ENTER để đăng nhập. Khi bạn đã đăng nhập, hãy chạy lệnh bên dưới để tạo cơ sở dữ liệu có tên “selfoss”:

MariaDB [(none)]>

createdatabase selfoss;

MariaDB [(none)]>

Tiếp theo, hãy phát hành lệnh dưới đây để cấp các đặc quyền cần thiết:

grant all on selfoss.* to selfoss@localhost identifiedby'SECURE_PASSWORD';
Flushprivileges;

Cấp các đặc quyền để thực hiện các thay đổi:

Sau đó thoát khỏi dòng lệnh MariaDB:

MariaDB [(none)]>

exit

Bước 2 – Cài đặt Selfoss

Để cài đặt Selfoss, trước tiên, hãy tạo một thư mục có tên ‘selfoss ‘ trong   / var / www.

$ sudo mkdir /var/www/selfoss

Sau đó chạy lệnh bên dưới để tải xuống các tệp cài đặt Selfoss:

$ cd /var/www/html/
$ sudo wget --content-disposition https://github.com/SSilence/selfoss/releases/download/2.18/selfoss-2.18.zip

Bây giờ, hãy thực hiện lệnh bên dưới để kiểm tra xem các tệp đã được tải xuống thành công hay chưa:

$ ls -la

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một đầu ra tương tự như bên dưới:

drwxr-xr-x. 3 root       root    43  Oct 31 04:15 . 
drwxr-xr-x. 4 root       root    33  Oct 29 04:15 .. 
drwxr-xr-x. 8 apache      apache   204 Feb 3 2015 lists
-rw-r--r--. 1 root       root  2881068 Mar 5 2018 selfoss-2.18.zip

Tiếp theo, chạy lệnh dưới đây để giải nén tệp:

$ sudo unzip selfoss-2.18.zip

Sau đó di chuyển các tệp cài đặt vào gốc tài liệu:

$ sudo mv -v selfoss-2.18/* selfoss-2.18/.* /var/www/html 2>/dev/null

Tiếp theo, thay đổi quyền sở hữu của các tệp này để tránh các vấn đề về quyền:

$ sudo chown -R apache:apache * ./

Khởi động lại Apache:

$ sudo systemctl restart httpd

Bước 3 – Cài đặt Composer

Selfoss yêu cầu trình soạn thảo tải xuống các plugin. Chạy lệnh dưới đây để cài đặt trình soạn thảo:

$ sudo yum -y install composer

Bây giờ, hãy thay đổi sang thư mục gốc của web:

$cd /var/www/html

Sau đó chạy trình soạn thảo thông qua người dùng apache:

$ sudo -u apache composer install

Bạn có thể thấy một vài thông báo cảnh báo nhưng chúng không có gì đáng lo ngại.Mọi thứ sẽ được thực hiện một cách chính xác. Sau khi trình cài đặt được cài đặt, bạn có thể tiếp tục với bước cuối cùng.

Bước 4 – Cấu hình cuối cùng

Định cấu hình Selfoss

Đây là bước cuối cùng và bạn cần cấu hình Selfoss để hoàn tất cài đặt. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục gốc của web, sau đó sao chép  tệp defaults.ini vào tệp config.ini:

$ sudo cp -iv defaults.ini config.ini

Tiếp theo, chạy lệnh dưới đây để mở tệp config.ini:

$ sudo nano config.ini

Khi tệp mở ra, hãy thêm các giá trị cơ sở dữ liệu bên dưới vào tệp này:

[globals]
db_type=mysql
db_host=localhost
db_database=selfoss_db
db_username=selfoss_user
db_password=SECURE_PASSWORD
db_port=3306

Cấu hình máy chủ web

Tiếp theo, bạn cần cấu hình khối máy chủ ảo để giúp truy cập Selfoss trực tiếp từ mywebmail.tld hoặc RSS.domain.tld. Để định cấu hình máy chủ ảo, hãy chạy lệnh bên dưới để mở tệp / etc / apache2 / sites-enable / selfoss:

$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/selfoss

Sau khi tệp mở ra, hãy sao chép và dán nội dung bên dưới:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@domain.tld
    ServerName rss.domain.tld
    Redirect / https://rss.domain.tld

</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngineon
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/myblog.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/myblog.key

    ServerAdmin webmaster@domain.tld
    ServerName rss.domain.tld

    DocumentRoot /var/www/selfoss
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverrideAll
    </Directory>
    <Directory /var/www/selfoss>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverrideAll
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
</IfModule>

Lưu và thoát khỏi trình soạn thảo nano, sau đó khởi động lại Apache.

$ sudo systemctl restart httpd

Thiết lập cập nhật tự động

Tại đây, bạn cần thiết lập cập nhật nguồn cấp dữ liệu tự động bằng tiện ích Cron job. Để làm mới nguồn cấp dữ liệu 10 phút một lần, hãy chạy lệnh dưới đây:

$ sudo crontab -e

Thêm chỉ thị sau

echo "*/10 * * * * root wget -o /dev/null http://yourwebsite.com/update">> /etc/cron.d/selfoss

Chỉ cần làm theo các bước đã hướng dẫn, bạn sẽ cài đặt được.

Kết luận

Bạn đã cài đặt Selfoss trong máy chủ CentOS 7 của mình. Đây là một ứng dụng mã nguồn mở và miễn phí, hãy thoải mái tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

⇒Chú ý: 

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.