Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » Cài đặt phpMyAdmin kết hợp với LEMP trong centos 7

Cài đặt phpMyAdmin kết hợp với LEMP trong centos 7

PhpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình duyệt web. Nó có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL hoặc quản lý người dùng và cấp phép truy cập database.

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phpMyAdmin với LEMP trên CentOS 7

1. Yêu cầu

VPS sử dụng hệ điều hành CentOS và đã được cài đặt Nginx, PHP, và MariaDB (LEMP)

2. Cài đặt phpMyAdmin.

2.1. Cài đặt EPEL repository

yum install -y epel-release

2.2. Sau khi bật kho repo EPEL, hãy cài đặt phpMyAdmin và tất cả các gói bổ sung bằng lệnh sau:

sudo yum install phpmyadmin

2.3. Tạo file config cho phpMyadmin trong nginx:

mv /etc/nginx/conf.d/default.conf mv /etc/nginx/conf.d/default.conf.bak 

vi /etc/nginx/conf.d/phpMyAdmin.conf

server {
listen 80 default_server;
server_name ip_server;
root /usr/share/;

location / {
index index.php index.html index.htm;
          }

location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/$fastcgi_script_name;
          }
}

ln -s /usr/share/phpMyAdmin/ /usr/share/nginx/

chown -R nginx:nginx /usr/share/phpMyAdmin/

chown nginx:nginx /etc/php-fpm.d/www.conf

cp /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php

2.4. Khởi động lại các service Nginx và php-fpm.

service nginx restart

systemctl restart php-fpm

3. Truy cập theo đường dẫn: http://ip_server/phpMyAdmin/ để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công!

 

Hoangtd

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.