Các biểu mẫu văn bản

STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho cá nhân dowload
2 Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho doanh nghiệp dowload
3 Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho cá nhân dowload
4 Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho doanh nghiệp dowload
5 Mẫu bản khai đăng ký domain, hosting dành cho các nhân dowload
6 Mẫu bản khai đăng ký tên miền, hosting dành cho doanh nghiệp dowload
7 Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền dowload
8 Mẫu đề nghị hủy tên miền dành cho cá nhân dowload
9 Mẫu đề nghị hủy tên miền dành cho doanh nghiệp dowload
10 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền danh cho cá nhân dowload
11 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền dành cho công ty dowload
12 Mẫu bản khai đăng ký tên miền GOV.VN dowload
13 Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cấp 2 dowload