Các biểu mẫu văn bản

STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho cá nhân dowload
2 Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho doanh nghiệp dowload
3 Mẫu bản khai đăng ký domain, hosting dành cho các nhân dowload
4 Mẫu bản khai đăng ký tên miền, hosting dành cho doanh nghiệp dowload
5 Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền FPT dowload
6 Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền PA dowload
7 Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho doanh nghiệp dowload
8 Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho cá nhân dowload
9 Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho cá nhân dowload
10 Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho doanh nghiệp dowload
11 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền danh cho cá nhân dowload
12 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền dành cho công ty dowload
13 Mẫu bản khai đăng ký tên miền GOV.VN dowload
14 Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cấp 2 dowload