Các biểu mẫu văn bản

STTTiêu đềMô tảDownload
1Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho cá nhândowload
2Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho doanh nghiệpdowload
3Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho cá nhândowload
4Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế dành cho doanh nghiệpdowload
5Mẫu bản khai đăng ký domain, hosting dành cho các nhândowload
6Mẫu bản khai đăng ký tên miền, hosting dành cho doanh nghiệpdowload
7Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miềndowload
8Mẫu đề nghị hủy tên miền dành cho cá nhândowload
9Mẫu đề nghị hủy tên miền dành cho doanh nghiệpdowload
10Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền danh cho cá nhândowload
11Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền dành cho công tydowload
12Mẫu bản khai đăng ký tên miền GOV.VNdowload
13Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cấp 2dowload
Đăng ký nhanh tên miền

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.