Các biểu mẫu văn bản

STTTiêu đềMô tảDownload
1Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho cá nhândowload
2Mẫu bản khai đăng ký tên miền Việt Nam dành cho doanh nghiệpdowload
3Mẫu bản khai đăng ký domain, hosting dành cho các nhândowload
4Mẫu bản khai đăng ký tên miền, hosting dành cho doanh nghiệpdowload
5Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền FPTdowload
6Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền PAdowload
7Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho doanh nghiệpdowload
8Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho cá nhândowload
9Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho cá nhândowload
10Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho doanh nghiệpdowload
11Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền danh cho cá nhândowload
12Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền dành cho công tydowload
13Mẫu bản khai đăng ký tên miền GOV.VNdowload
14Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cấp 2dowload