Quy trình cập nhật thông tin tên miền quốc tế đã thông báo

Quy trình cập nhật thông tin tên miền quốc tế đã thông báo

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi hoặc xoá các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đã thông báo

Căn cứ vào điểm a, Khoản 4, Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc bổ sung thêm các tên miền mới đăng ký sử dụng, bổ sung các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế hoặc thay đổi thông tin các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng hoặc xoá bỏ các tên miền đã thông báo mà không còn sử dụng, xoá bỏ các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn.

2. Trường hợp quên, mất mật khẩu cần được cấp lại mật khẩu

Căn cứ vào điểm b, Khoản 4, Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi VNNIC (gửi email yêu cầu đến địa chỉ quanlytenmienquocte@vnnic.vn), bao gồm các thông tin sau:

  • Tên miền
  • Chủ thể đã thông báo
  • Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu (nếu chủ thể là cá nhân)
  • Số điện thoại liên hệ

Sau khi nhận được yêu cầu của chính chủ thể thông báo, VNNIC sẽ thiết lập lại tài khoản và mật khẩu truy nhập và gửi lại một email vào địa chỉ hộp thư mà chủ thể cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) đã được thiết lập lại.

3. Trường hợp thay đổi tên chủ thể

Trong trường hợp tên miền đã được thông báo sử dụng nhưng thông tin không đúng hoặc bị giả mạo từ một chủ thể khác, để cập nhật lại thông tin thông báo chính xác, căn cứ vào điểm b, Khoản 4, Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi VNNIC để điều chỉnh thông tin trên.

Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng tên miền quốc tế cần thực hiện thủ tục sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị hiệu chỉnh thông tin thông báo sử dụng tên miền (download);

Lưu ý: Đơn đề nghị hiệu chỉnh thông tin thông báo sử dụng tên miền phải được:

  • Ký đóng dấu bởi người đại diện có thẩm quyền (trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền là tổ chức). 
  • Ký xác nhận bởi người đã đứng tên đăng ký sử dụng tên miền, kèm theo bản sao có công chứng giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) (trong trường hợp tên miền do cá nhân đăng ký). 

2. Bản sao công chứng, chứng thực tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền sử dụng tên miền hoặc tài liệu chứng minh thay đổi tên chủ thể.

Phương thức nộp hồ sơ:

Chủ thể nộp hồ sơ theo phương thức sau đây:
a) Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Nộp qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ;

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), 18 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Bước 2: Kiểm tra và xử lý  

Sau khi nhận được văn bản của chủ thể, VNNIC sẽ kiểm tra, xử lý và hướng dẫn qua Email để chủ thể thực sự của tên miền thực hiện khai báo lại thông tin tên miền. 

Các yêu cầu hỗ trợ xin gửi từ hòm thư liên hệ đã đăng ký tới địa chỉ quanlytenmienquocte@vnnic.vn, điện thoại 02839104280 (máy lẻ 888) để được giải đáp.