Quy trình xử lí tranh chấp tên miền

Trong quá trình sử dụng tên miền, có một số tình huống phát sinh dẫn tới tranh chấp tên miền. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình, chủ thể đăng ký sử dụng cần biết một số thông tin sau đây.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tên miền

Tranh chấp tên miền .VN được thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tranh chấp các tên miền Quốc tế thực hiện theo luồng quy chuẩn của ICANN.

Tranh chấp các tên miền mã Quốc gia khác thuộc quốc gia nào, đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ mọi Quy định mà Quốc gia đó đề ra.

Các hình thức giải quyết tranh chấp

Thông qua thương lượng, hòa giải :

Các bên có thể thực hiện việc hòa giải trước, trong hoặc sau quá trình tố tụng để đi đến thống nhất cách thức giải quyết tranh chấp phù hợp hài hòa giữa hai bên. Trường hợp không đi đến thống nhất, các bên có thể sử dụng phương án Trọng tài.

Thông qua Trọng tài:

Các bên có thể lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp tên miền tại các Trung tâm trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đạt được đồng thuận, các bên có thể tiếp tục khởi kiện đưa vụ việc ra Tòa.

Khởi kiện ra Tòa:

Đối với tên miền Việt Nam, chủ thể có thể gửi hồ sơ khởi kiện lên Tòa án nhân dân nơi cư trú, đối với tên miền Quốc tế chủ thể gửi yêu cầu khởi kiện lên tòa Trọng tài Quốc tê WIPO

Một số lưu ý

Đăng ký và sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc “Bình đẳng, không phân biệt đối xử” và “Đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Vì vậy các Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nên đăng ký sớm, đăng ký bao vây các tên miền có liên quan để tránh các tranh chấp phát.

Khi đăng ký tên miền cần khai báo các thông tin chính xác về chủ thể để NĐK, cũng như các cơ quan quốc tế liên hệ khi sảy ra các vụ việc phát sinh liên quan đến tranh chấp.

Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi bạn đăng ký tên miền quốc tế. Chi tiết tham khảo: http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm

Chính sách về việc giải quyết tranh chấp tên miền .VN t- Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.

– Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

– Theo Điều 16. Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình giải quyết tranh chấp của  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.. Chi tiết: https://vnnic.vn/tranhchaptenmien