Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Hardware » khắc phục Cisco NX-OS Stuck in Boot Mode loader

khắc phục Cisco NX-OS Stuck in Boot Mode loader

Khi bạn thực hiện nâng cấp NX-OS trên nexus có lỗi xảy ra, hoặc khi bạn xóa config mà không cập nhật boot dẫn tới lỗi như sau, sau khi reload

...Loader Version pr-1.3
loader>

Switch đã không khởi động vào image, vậy làm như nào để boot vào ?

Boot cisco từ kickstart NX-OS

Chú ý: kickstart file chỉ tồn tại trên NX-OS version < 7.0 với version > 7.0 bỏ qua bước này

Để khắc phục trước hết cần tìm file  kickstart xem có tồn tại hay không,  (NX-OS version thấp hơn 7.0 sẽ có file kickstart, đối với switch NX-OS version cao hơn sẽ boot trực tiếp vào image)

loader> dir
bootflash:
lost+found
assoc_mgr_cnv.log
mts.log
vfc_cnv.log
vlan.dat
admin.rc.cli
n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin
n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin

sau khi tìm thấy file như ở trên là file: n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin

loader> boot n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin
Booting kickstart image: n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin....
...............................................................................
...Image verification OK

Starting kernel...
Usage: init 0123456SsQqAaBbCcUu
INIT: version 2.85 booting
platform_type cmdline parameter not found. Asssuming Oregon.
I2C - Mezz absent
sprom_drv_init_platform: nuova_i2c_register_get_card_index
blogger: /var/log/isan.log: No such file or directory (2).
Starting Nexus5010 POST...
Executing Mod 1 1 SEEPROM Test......done
Executing Mod 1 1 GigE Port Test.......^@done
Executing Mod 1 1 Inband GigE Test.....done
Executing Mod 1 1 NVRAM Test....done
Executing Mod 1 1 PCIE Test...............................done
Mod 1 1 Post Completed Successfully
POST is completed
autoneg unmodified, ignoring
autoneg unmodified, ignoring
Checking all filesystems..... done.
.
Loading system software
No system exporting directories for NFS kernel daemon...done.
INIT: Sending processes the KILL signal
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
switch(boot)#

Boot cisco NX-OS từ system image

Sau khi boot xong quý khách tìm file system image boot từ boot disk

switch(boot)# dir
47 Nov 03 2010 15:21:20 ..tmp-kickstart
37 Nov 03 2010 15:21:21 ..tmp-system
20816384 Nov 03 2010 15:21:20 .tmp-kickstart
182863950 Nov 03 2010 15:21:21 .tmp-system
0 Nov 11 2010 10:44:25 admin.rc.cli
362 Mar 08 2011 16:09:26 assoc_mgr_cnv.log
49152 Mar 08 2011 15:15:41 lost+found/
7986 Mar 16 2011 13:59:36 mts.log
25164288 Dec 30 2010 11:42:38 n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin
156932426 Dec 30 2010 11:41:52 n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin
362 Dec 30 2010 12:18:25 vfc_cnv.log
508 Jun 05 2011 13:24:58 vlan.dat

Usage for bootflash: filesystem
450199552 bytes total used
433152000 bytes free
883351552 bytes available

File ở trên là : n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin

switch(boot)# load bootflash:n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin
Uncompressing system image: bootflash:/n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin
...
System booting up.

Lưu lại cấu hình sau khi gặp lỗi loader trên cisco NX-OS

Sau khi boot xong quý khách có thể truy cập được os như bình thường

Tiếp theo quý khách cần thêm cấu hình vào startup để khi reboot lại sẽ không bị lỗi

switch# configure terminal
switch(config)# boot kickstart bootflash:/n5000-uk9-kickstart.5.0.2.N2.1.bin
switch(config)# boot system bootflash:/n5000-uk9.5.0.2.N2.1.bin
switch(config)# copy running-config startup-config

Trong trường hợp các file trên không tồn tại quý khách có thể download file và boot từ usb, hoặc tftp

Cảm ơn quý khách

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.