Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » VPS Linux » Hướng dẫn toạ phân vùng swap cho linux

Hướng dẫn toạ phân vùng swap cho linux

1.Swap là gì?

Swap là bộ nhớ ram ảo được sử dụng khi bộ nhớ ram vật lý của server hoặc vps đã đầy hoặc sử dụng song song với bộ nhớ ram vật lý để tăng dung lượng bộ nhớ của hệ thống.

2.Các bước tạo swap trên hệ thống centos

B1.Kiểm tra phân vùng swap hiện tại trên centos 

swapon -s

B2.Kiêm tra dung lượng đĩa còn trống

df -h

B3.Kiểm tra ram hệ thống.

free -m

B4.Tạo phân vùng swap 

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile  bs=1024 count=14336k

Lệnh trên dùng để toạ phân vùng swap 14GB.Dung lượng swap thường sẽ gắp đôi ram vật lý .Tuỳ voà hệ thông disk còn bao nhiêu mà chúng t a sẽ tuỳ chỉnh cho phù hợp nha.

B5. Tạo phân vùng swap

mkswap /swapfile

B6.Kích hoạt swap

swapon /swapfile

B6. Kiêm tra lại phân vùng swap

 

B7.Thiết lập swap tự động kich hoạt khi reboot trong file /etc/fstab

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

B8 Phân quyền lại cho thư file swapfile chỉ có root mới có quyền chỉnh sửa file

chown root:root /swapfile

chmod 600 /swapfile

B9.Cấu hình chế độ ưu tiên sử dụng swappiness

+swappiness = 0: swap chỉ được dùng khi RAM được sử dụng hết.

+swappiness = 10: swap được sử dụng khi RAM còn 10%

+swappiness = 60: swap được sử dụng khi RAM còn 60%.

+swappiness = 100: swap được ưu tiên như là RAM.

kiểm tra mức độ sử dung file swap của hệ thống
cat /proc/sys/vm/swappiness

chỉnh sửa thông số swappiness
sysctl vm.swappiness=10

Để giử nguyên thông số mỗi khi khởi động lại cần chỉnh sửa lại tham số trong file /etc/sysctl.conf
vi /etc/sysctl.conf
thêm dòng sau voà cuối file
vm.swappiness = 10 

Khởi động lại hê thống và kiểm tra

Để tắt swap có thể sử dụng lênh sau

swapoff /swapfile

Xoá swap

rm -f /swapfile

Chúc các bạn thành công
Thanh Tùng-Nhân viên kĩ thuât
BKNS

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.