Trang chủ » Hướng dẫn » Email » Hướng dẫn tạo và gửi email bằng MDaemon

Hướng dẫn tạo và gửi email bằng MDaemon

Bước 1: Đăng nhập quản lý toàn bộ email với quyền cao nhất

Quý khách truy cập địa chỉ email với port 1000: http://mail.domain.com:1000

Đăng nhập với thông tin email admin@domain.com 

Bước 2: Tạo Email mới

Quý khách thao tác theo thứ tự như ảnh dưới để tạo mới email

Cửa sổ mới xuất hiện quý khách nhập các thông tin cần thiết như ảnh dưới sau đó click Save để tạo email và đóng cửa sổ để hoàn tất thao tác tạo email

Bước 3: Cài đặt cơ bản cho email

Quý khách đăng nhập email với thông tin vừa tạo ở bước 2 tại địa chỉ: http://mail.domain.com

Các chức năng cơ bản được đánh dấu theo số thứ tự sau:

1: Mở bảng cài đặt

2: Vào cài đặt cá nhân

3,4: Đổi mật khẩu email

5: Bao gồm chức năng sửa chữ ký

6: Chức năng trả lời tự động

 

 

 

 

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09