Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Server » Hướng dẫn cấu hình Tomcat chạy HTTP và HTTPS

Hướng dẫn cấu hình Tomcat chạy HTTP và HTTPS

Hướng dẫn cấu hình Tomcat chạy song song 2 port HTTP và HTTPS

Để cấu hình tomcat chạy chuyển hướng hoặc chạy song song http và https Quý khách có thể thay đổi trong 2 file web.xml và server.xml. Dưới đây là config để chạy song song

Cấu hình file: server.xml

  <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      URIEncoding="UTF-8" 
      redirectPort="8443" />

  <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" 
      SSLEnabled="true"
      scheme="https" 
      secure="true"
      Server=""
      keystoreFile="conf/.keystore"
      keystorePass="password"
      maxThreads="150"
      maxSpareThreads="75"
      minSpareThreads="25" 
      clientAuth="false" sslProtocol="TLS" 
      URIEncoding="UTF-8"
      />

Cấu hình file: web.xml

 <security-constraint>
<web-resource-collection>
<!-- <web-resource-name>HTTPSOnly</web-resource-name> -->
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<!-- <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> -->
</user-data-constraint>
</security-constraint>

file này đã được chú thích 2 dòng chuyển hướng “<web-resource-name>HTTPSOnly</web-resource-name>” và <!-- <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> -->

Trong trường hợp cần chuyển hướng http sang https quý khách có thể bỏ chú thích 2 dòng này

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.