Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » VPS Linux » Hướng dẫn cấu hình remote access MySQL 8

Hướng dẫn cấu hình remote access MySQL 8

Nếu quý khách đang có nhu cầu remote access mysql 8 từ xa, quý khách  có thể làm theo hướng dẫn sau

Thay đổi cấu hình MySQL

Mặc định MySQL sẽ disable tính năng remote từ xa, bạn cần enable lên bằng cách mở file cấu hình MySQL và điều chỉnh như sau:

vi /etc/my.cnf

Đổi dòng sau 

bind-address = 127.0.0.1

skip-networking

Thành

bind-address = 0.0.0.0

# skip-networking

Khởi động lại MySQL

service mysql restart

Phân quyền remote access MySQL

Về mặc định thì MySQL chỉ được phân quyền access từ local mà thôi, vì vậy quý khách cần update thêm một vài bước để có thể kết nối từ bên ngoài:

Đăng nhập MySQL

mysql -u root -p

Bắt đầu với MySQL 8, bạn không còn có thể (implicitly) tạo người dùng bằng lệnh GRANT. Thay vào đó, hãy sử dụng CREATE USER, theo sau là câu lệnh GRANT:

Chạy lệnh bên dưới để cho phép user root truy cập từ tất cả các máy

CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Trong trường hợp quý khách chỉ muốn cho phép truy cập từ IP  thì có thể thay % thành IP, có thể chạy nhiều lần để cho phép truy cập từ nhiều IP  ví dụ dưới allow IP 1.2.3.4

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'1.2.3.4' WITH GRANT OPTION;

Trong vài trường hợp truy cập từ client thấp có thể gặp lỗi:

Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client

để khắc phục chạy lệnh sau

ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'PASSWORD';

FLUSH PRIVILEGES;

Cảm ơn quý khách

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.