Trang chủ » Hướng dẫn » Phần mềm » Plesk 12/Onyx » Hướng dẫn cài đặt Multiple PHP Version

Hướng dẫn cài đặt Multiple PHP Version

Chức năng Mutiple PHP trên Plesk là một trong những chức năng mang tính bước ngoặc của sản phẩm này. Mang đến sự linh hoạt cho người dùng. Với phiên bản Plesk 12.5 thì chức năng này được hỗ trợ mặc định. Tuy nhiên, người dùng các phiên bản Plesk 11.0, 11.5 cũng đừng bận tậm, vì bài viết này sẽ hướng dẫn việc cấu hình chức năng Mutiple PHP trên phiên bản Plesk 11.x (Window OS & Linux OS).

I. Cài đặt trên Linux:

Bước 1: Download source PHP từ trang http://php.net/releases/  
Bước 2: Giải nén file bằng lệnh tar –xjvf  php-NN.tar.bz2
Ví dụ: tar –xjvf php.5.2.11.tar.bz2

Sau khi giải nén:

Bước 3: Chuyển thư mục chứa source PHP vừa giải nén đến đường dẫn /usr/local/src bằng câu lệnh
 mv php-5.2.11 /usr/local/src/

Bước 4: Sử dụng câu lệnh cd /usr/local/src/php-5.2.11 để vào thư mục source PHP

Bước 5: Cài đặt các gói thư viện cần thiết cho PHP bằng câu lệnh sau:

 
yum install libxml2-devel openssl-devel bzip2-devel curl-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel gmp-devel mysql-devel ncurses-devel unixODBC-devel net-snmp-devel mhash-devel libc-client-devel libicu-devel gcc postgresql-devel aspell-devel libxslt-devel gcc-c++ openldap-devel

Bước 6:  Cấu hình và xây dựng PHP, sử dụng cấu trúc lệnh: ./configure –prefix /usr/local/php-NN. Ở đây ta dùng câu lệnh tương ứng: ./configure –prefix /usr/local/php-5.2.11

 

Bước 7: Khởi chạy lệnh make

Hoàn tất lệnh make

Bước 9: Chạy lệnh make install để cài đặt PHP

Lưu ý các đường dẫn sau khi chạy lệnh make install như hình bên dưới

Bước 10: Cài đặt file php.ini bằng câu lệnh: cp php.ini-recommended /usr/local/php-NN/etc/php.ini
Trong đó: php-NN là phiên bản php bạn đang cài đặt

Bước 11: Đăng ký phiên bản PHP mới bằng câu lệnh: /usr/local/psa/bin/php_handler –add -displayname <NN> -path <path to php cgi> -phpini <path to php.ini> -type <php handler> -id <NN-custom>
Trong đó:
·         displayname <NN>: tên hiển thị của phiên bản PHP mới
·         -path <path to php cgi>: là đường dẫn chứa file PHP CGI. Bạn có thể thấy đường dẫn này sau khi khởi chạy lệnh make install tại dòng Installing PHP CGI
·         -phpini <path to php.ini> : là đường dẫn đến file PHP.ini . Bạn có thể thấy đường dẫn này khi chạy câu lệnh cp php.ini-recommended /usr/local/php-NN/etc/php.ini
·         -type <php handler> : là kiểu của trình xử lý PHP kết hợp với phiên bản này. Để biết nhiều thông tin hơn về vấn đề này, bạn xem chi tiết tại link: http://download1.parallels.com/Plesk/PP12/12.0/Doc/en-US/online/plesk-administrator-guide/index.htm?fileName=70669.htm
·         -id <NN-custom>: là ký hiệu bạn dùng để phân biệt giữa các phiên bản PHP.
 

Sau khi chạy câu lệnh trên, hệ thống sẽ thông báo hoàn tất đăng ký phiên bản PHP.

 
Để kiểm tra các phiên bản PHP đã cài đặt, ta dùng câu lệnh: /usr/local/psa/bin/php_handler –list

 II. Cài đặt trên Windows:

Tất cả các PHP versions thường được sử dụng đều đã có sẵn trong Panel Plesk, ta chỉ cần thực hiện các thao tác sau.
Bước 1: Login vào Panel Plesk bằng link https://<IP Address>:8447/summary.html với user và Password của server.
Bước 2: Chọn Add/Remove Components
Multiple%20PHP/3-w.PNG
 
Bước 3: Tick chọn các PHP versions muốn cài đặt và chọn Continue

Nguồn :ODS

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09