Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

      MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu thường được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại. Bài này BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MongoDB trên CentOS-7, các bạn cùng tiến hành cài đặt nhé.

      Cài đặt MongoDB với trình quản lý gói YUM

      Bước 1: Tạo tệp /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.4.repo cho MongoDB.

      Thêm nội dung:
[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc
      Lưu lại và thoát ra.
      Bước 2: Cài đặt MongoDB
      Bước 3: Enable service và kiểm tra kết nối.
      Bước 4: Cấu hình MongoDB
      Nhập vào thông tin:
db.createUser({
user: "bkns_us",
pwd: "Bknsmongo@123",
roles: [
{
role: "readWrite",
db: "bkns_db"
}
]
});
      Sau khi tạo xong các bạn thoát khỏi Mongo và chỉnh file mongodb.conf
      Hoặc file
      Sửa nội dụng:
security:
authorization: enabled
# network interfaces
net:
port: 27017
bindIp: 127.0.0.1
      Với cấu hình kết nối từ xa tới MongoDB các bạn có thể tham khảo tại đây.     
      Chúc các bạn cài đặt thành công!
Hào Phạm – Bộ phận kỹ thuật!

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.