Xong bạn tiến hành restart lại server để hoàn tất cài đặt.