Khuyến mãi
Trang chủ » Tin tức » Hướng dẫn cài đặt Laravel Directadmin

Hướng dẫn cài đặt Laravel Directadmin

1: Hướng dẫn đối với dịch vụ Hosting

Đối với dịch vụ hosting sau khi upload lên hosting để code chạy trong thư mục public theo  cấu trúc Laravel quý khách thêm đoạn sau vào file .htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>

2: Hướng dẫn cài Laravel trên VPS, Server Directadmin 

Quý khách đăng nhập vào VPS với quyền root

2.1 Update và cài các thư viện cần thiết

yum update
yum install git curl

2.2 Cài đặt composer trên Directadmin

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

2.3 Cài đặt Laravel trên Directadmin

Xóa các file mặc định trên directadmin

rm -rf /home/USERNAME/domains/LARAVEL_DOMAIN_NAME/public_html/*

Di chuyển vào thư mục cài laravel

cd /home/USERNAME/domains/LARAVEL_DOMAIN_NAME/public_html/

Cài đặt laravel sử dụng composer (chú ý có dấu chấm ở cuối câu lệnh)

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel .

Phân quyền lại các file theo user

chown -R USERNAME:USERNAME /home/USERNAME/domains/LARAVEL_DOMAIN_NAME/public_html/

Chú ý: USERNAME và LARAVEL_DOMAIN_NAME là tên usertên miền mà quý khách đã add vào Directadmin

2.4: Cấu hình Directadmin cho Laravel

Để website laravel hoạt động quý khách cần chuyển document root từ public_html thành public. để làm như vậy quý khách có thể thêm vào file htaccess như ở mục 1 đối với dịch vụ hosting, hoặc thay đổi trực tiếp trong admin của Directadmin theo cách sau:

Đăng nhập admin chọn Custom HTTPD Configurations –> Click vào tên miền đang cài website –> thêm nội dung sau  vào config như ảnh đính kèm

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public|

Đối với VPS chạy Nginx_Apache quý khách cần chỉnh sửa thêm ở Nginx  (Nếu không có hiển thị Nginx quý khách có thể bỏ qua bước này)

Sau khi thêm xong ấn Save và đợi sau tầm 5 phút quý khách load lại website.

cảm ơn quý khách

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.