Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Danh sách các dải IPv6 tương ứng với dải IPv4 trên hệ thống BKNS

Danh sách các dải IPv6 tương ứng với dải IPv4 trên hệ thống BKNS

      Bài viết này BKNS gồm thông tin chi tiết các dải địa chỉ IPv6  tương ứng với địa chỉ IPv4 mà các bạn được cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VPS tại BKNS. Về phần cấu hình địa chỉ IPv6 trên VPS các bạn có thể tham khảo theo bài hướng dẫn sau:

Hướng dẫn cấu hình IPv6 cho server, VPS

Bảng IPv6 + IPv4

Vlan IPv4

Dải IPv4 Dải IPv6 Gateway IPv6 Ghi chú
Dải 16 103.161.16/0/24

2403:6a40:2:1600::/56

2403:6a40:2:1600::1 IPv4 = {2 -> 254}

2400:7ea0:0:0000::/56

2400:7ea0:0::1

2403:6a40:0:16::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:16::1
Dải 17 103.161.17/0/24

2403:6a40:2:1700::/56

2403:6a40:2:1700::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:100::/56 2400:7ea0:0:100::1

2403:6a40:0:17::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:17::1
Dải 30 103.162.30.0/24

2403:6a40:2:3000::/56

2403:6a40:2:3000::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:2100::/56 2400:7ea0:0:2100::1
2403:6a40:0:30::ipv4:0000/64 2403:6a40:0:30::1
Dải 31 103.162.31.0/24

2403:6a40:2:3100::/56

2403:6a40:2:3100::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:2200::/56 2400:7ea0:0:2200::1

2403:6a40:0:31::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:31::1
Dải 84 45.124.84.0/24

2403:6a40:2:8400::/56

2403:6a40:2:8400::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:600::/56 2400:7ea0:0:600::1

2403:6a40:0:84::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:84::1
Dải 89 103.121.89.0/24

2403:6a40:2:8900::/56

2403:6a40:2:8900::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:700::/56 2400:7ea0:0:700::1

2403:6a40:0:89::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:89::1
Dải 90 103.121.90.0/24

2403:6a40:2:9000::/56

2403:6a40:2:9000::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:2600::/56 2400:7ea0:0:2600::1

2403:6a40:0:90::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:90::1
Dải 91 103.121.91.0/24

2403:6a40:2:9100::/56

2403:6a40:2:9100::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:2700::/56 2400:7ea0:0:2700::1

2403:6a40:0:91::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:91::1
Dải 244 103.3.244.0/24

2403:6a40:2000:100::/56

2403:6a40:2000:100::1 IPv4 = {2 -> 254}

2403:6a40:2000:244::ipv4:0000/64

2403:6a40:2000:244::1
Dải 245 103.3.245.0/24

2403:6a40:2:4500::/56

2403:6a40:2:4500::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:300::/56 2400:7ea0:0:300::1

2403:6a40:0:245::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:245::1
Dải 246 103.3.246.0/24

2403:6a40:2:4600::/56

2403:6a40:2:4600::1 IPv4 = {2 -> 254}
2400:7ea0:0:400::/56 2400:7ea0:0:400::1

2403:6a40:0:246::ipv4:0000/64

2403:6a40:0:246::1
Dai 247 103.3.247.0/24

2403:6a40:2000:247::ipv4:0000/64

2403:6a40:2000:247::1 IPv4 = {2 -> 254}
Dải 142 103.79.142.0/24

2403:6a40:2:4200::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:2400::/56

2403:6a40:0:142::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:4200::1

2400:7ea0:0:2400::1

2403:6a40:0:142::1

IPv4 = {2 -> 254}
Dải 140 103.79.140.0/24

2403:6a40:2:4000::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:2300::/56

2403:6a40:0:140::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:4000::1

2400:7ea0:0:2300::1

2403:6a40:0:140::1

IPv4 = {2 -> 254}
Dải 143 103.79.143.0/24

2403:6a40:2:4100::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:800::/56

2403:6a40:0:143::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:4100::1

2400:7ea0:0:800::1

2403:6a40:0:143::1

IPv4 = {2 -> 254}
Dải 141 103.79.141.0/24

2403:6a40:2:4300::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:2000::/56

2403:6a40:0:141::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:4300::1

2400:7ea0:0:2000::1

2403:6a40:0:141::1

IPv4 = {2 -> 254}
Dải 168 103.187.168.0/24

2403:6a40:2:6800::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:500::/56

2403:6a40:0:168::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:6800::1

2400:7ea0:0:500::1

2403:6a40:0:168::1

IPv4 = {2 -> 254}
Dải 169 103.187.169.0/24

2403:6a40:2:6900::ipv4:0000/56

2400:7ea0:0:2500::/56

2403:6a40:0:169::ipv4:0000/64

2403:6a40:2:6900::1

2400:7ea0:0:2500::1

2403:6a40:0:169::1

IPv4 = {2 -> 254}

 

    Dưới dây sẽ là một địa chỉ IPv4 cụ thể trong 1 dải IPv4 để mọi người có thể cấu hình IPv6 chính xác.

Ví dụ: IPv4 = 103.161.16.169

  • IPv6/56, và IPv4 = 169, abcd = 0001 – ffff
    • Địa chỉ IPv6 cụ thể: 2403:6a40:2:1600::169:0010/56
  • IPv6/64, và IPv4 = 169, abcd = 0001 – ffff
    • Địa chỉ IPv6 cụ thể: 2403:6a40:2:16::169:0010/56

      Lưu ý: Các bạn cần để ý các thông tin thay đổi trong các phần sau để việc cấu hình địa chỉ IP được chính xác. Và các bạn chỉ được add tối đa 2000 IPv6/1 VPS, nếu các bạn add quá số lượng quy định có thể sẽ bị Suspend dịch vụ trên hệ thống BKNS.

      Trong quá trình cấu hình nếu có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ lại với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ – email: id@bkns.vn

      Cảm ơn các bạn!

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.