Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » VPS Linux » Cấu hình default VirtualHost cho mỗi IP trong Cpanel

Cấu hình default VirtualHost cho mỗi IP trong Cpanel

Giới thiệu

Khi sử dụng Cpanel mặc định khi truy cập vào IP sẽ hiển thị ra nội dung của website đã được thêm vào lần đầu tiên (website đầu tiên xuất hiện trong vHost) vì vậy các website được phân giải về IP mà website đó không được thêm vào máy chủ sẽ hiển thị site mặc định này.

Trong Nhiều trường hợp quý khách muốn thay đổi cấu hình để IP trỏ về website khác quý khách có thể làm theo cách sau

Cấu hình Default virtualHost share IP cpanel

Quý khách cần thêm virualhost vào file /etc/apache2/conf.d/includes/pre_virtualhost_global.conf

Bằng cách sau.

Đăng nhập root Cpanel

Truy cập editor của webserver theo cách  thứ tự sau:

1: WHM » Service Configuration » Apache Configuration » Include Editor

2: Bên dưới Pre VirtualHost chọn apache all version

3: Thêm virtual host cho IP trong box được mở ra

4: Chọn Update để lưu

5: Restart Apache

Quý khách làm như ảnh đình kèm

Ví dụ cấu hình IP 10.0.1.1 vào thư mục /var/www/html

<VirtualHost 10.0.1.1:80>
DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>
<VirtualHost 10.0.1.1:443>
DocumentRoot /var/www/html
<IfModule suphp_module>
suPHP_UserGroup nobody nobody
</IfModule>
<Directory "/var/www/html">
AllowOverride All
</Directory>
<IfModule ssl_module>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /var/cpanel/ssl/cpanel/cpanel.pem
SSLCertificateKeyFile /var/cpanel/ssl/cpanel/cpanel.pem
SSLCertificateChainFile /var/cpanel/ssl/cpanel/cpanel.pem
SSLUseStapling Off
</IfModule>
<IfModule security2_module>
SecRuleEngine On
</IfModule>
</VirtualHost>

Thao tác lặp lại cho các IP cần.

Cảm ơn quý khách

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.