Trang chủ » Hướng dẫn » Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Cách giảm dung lượng file log mysql hoặc disable log mysql

Sau khi ssh vào server

#vi /etc/my.cnf

Sau đó tìm đến dòng

log_bin                        = /var/log/mysql/mysql-bin.log
Bạn có thể bỏ dòng này nếu không muốn ghi log mysql

Hoặc thêm vào 2 dòng sau nếu chưa có  (chỉ cho phep ghi log 10 ngày và ghi không quá 100MB)

expire_logs_days        = 10
max_binlog_size         = 100M

Lưu file my.cnf lại và khỏi động lại dịch vụ mysql

# service mysql restart

Chúc các bạn thành công

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09