Tạo ssl miễn phí cho nginx trên trang sslforfree

Bước 1: Vào sslforfree nhập tên miền vào và chọn tiếp theo Hình 1: Nhập domain Bước 2: Chọn thời gian cho ssl free là...