Gói License/Tháng (vnđ) Khuyễn mãi Đặt mua
PLESK VPS LICENSE
Plesk Web Admin Edition (10 Domains) – VPS 242.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Web Pro Edition (30 Domains) – VPS 362.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) – VPS 604.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Developer Pack – VPS 158.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
PLESK DEDICATED LICENSE
Plesk Web Admin Edition (10 Domains) 242.000 Giảm giá  3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Web Pro Edition (30 Domains) 362.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) 1.087.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua
Plesk Developer Pack 158.000 Giảm giá 3% khi thanh toán 12 tháng Đặt mua

Lưu ý:

– Bản quyền phần mềm không chịu thuế.

Các hướng dẫn đăng ký, kích hoạt bản quyền, cài đặt và quản trị Plesk

Phiên bản phần mềm Plesk Onyx

  Web Admin Edition Web Pro Edition Web Host Edition
Service Provider Management
Reseller Management     greenCheck
Subscription Management   greenCheck greenCheck
Account Management   greenCheck greenCheck
User Interface
Power User View (Server + Site Admin) greenCheck greenCheck greenCheck
Custom View Management (Server + Site Admin) greenCheck greenCheck greenCheck
User Features
WordPress Toolkit greenCheck greenCheck
Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat,ColdFusion) greenCheck greenCheck
Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices) greenCheck greenCheck greenCheck
Security Features
Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp greenCheck greenCheck greenCheck
ServerShield™ by CloudFlare greenCheck greenCheck greenCheck
Outbound Antispam greenCheck greenCheck greenCheck
Email Antivirus
Domains & Use case Up to 10 domains for hosting your own sites Up to 30 domains for hosting customer sites Unlimited domains for hosting & reselling unmanaged sites
  greenCheckIncluded Available as Add-on