khắc phục Cisco NX-OS Stuck in Boot Mode loader

Khi bạn thực hiện nâng cấp NX-OS trên nexus có lỗi xảy ra, hoặc khi bạn xóa config mà không cập nhật boot dẫn tới...