Quy trình đăng ký đối với các chứng chỉ số có mức xác minh tên miền

Việc đăng ký đối với các loại chứng chỉ số có mức xác minh tên miền khá đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần 10 phút từ khi quý khách thanh toán, chứng chỉ cho tên miền của quý khách sẽ được cấp.

Trong vòng 2 giờ kể từ khi quý khách đăng ký đặt mua, nhân viên của BKNS sẽ liên hệ trực tiếp và hướng dẫn quý khách.

Quy trình đăng ký:

 • Nhân viên của BKNS liên hệ với quý khách hướng dẫn cung cấp thông tin và thanh toán.
 • Quý khách khởi tạo và gửi CSR cho BKNS.
 • BKNS kiểm tra và gửi CSR cho nhà cung cấp SSL bằng cách khởi tạo một yêu cầu cung cấp chứng chỉ SSL.
 • Nhà cung cấp SSL sẽ gửi một email xác nhận về địa chỉ email sở hữu tên miền, quý khách xác nhận email từ nhà cung cấp SSL.
 • Nhà cung cấp SSL sẽ gửi chứng chỉ số của quý khách về địa chỉ email sở hữu tên miền.
 • Quý khách cài đặt chứng chỉ số theo hướng dẫn của BKNS.

Quy trình đăng ký đối với các chứng chỉ số có mức xác minh tổ chức

Việc đăng ký đối với các loại chứng chỉ số có mức xác minh tổ chức, bao gồm các sản phẩm với thương hiệu True BusinessID, True BusinessID Wildcard. Nhà cung cấp SSL sẽ yêu cầu quý khách bổ sung các giấy tờ liên quan, tùy từng trường hợp mà quý khách được yêu cầu bổ sung một trong các giây tớ sau:

Điều lệ thành lập doanh nghiệp (với địa chỉ)

 • Giấy phép kinh doanh/thành lập được Chỉnh phủ ban hành (địa chỉ)
 • Bản sao bảng kê khai tình hình ngân hàng của công ty gần đây (bạn có thể bôi đen số tài khoản)
 • Bản sao hóa đơn điện thoại công ty gần đây
 • Bản sao hóa đơn điện nước lớn gần đây của công ty (tức là hóa đơn điện, hóa đơn nước, vv.)
 • Hợp đồng cho công ty thuê hiện tại
 • Giấy chứng nhận sự thành lập
 • Văn bản Điều lệ
 • Đăng ký Tên thương mại
 • Giấy tờ của các đối tác
 • Bản kê khai tên hư cấu
 • Giấy phép bán hàng / đại lý / Merchant
 • Giấy chứng nhận Merchant

Quy trình đăng ký:

 • Nhân viên của BKNS liên hệ với quý khách hướng dẫn cung cấp thông tin và chuẩn bị giấy tờ cần thiết.
 • Quý khách khởi tạo và gửi CSR cho BKNS.
 • Hai bên ký hợp đồng, quý khách thanh toán 50% giá trị hợp đồng
 • BKNS gửi đơn hàng cho nhà cung cấp SSL, Nhà cung cấp SSL sẽ gửi xác nhận cho quý khách bằng email ngay sau đó.
 • Sau khi nhận được xác nhận từ nhà cung cấp SSL, quý khách thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại.
 • Nhà cung cấp SSL tiến hành xác minh doanh nghiệp/ tổ chức.
 • Nhà cung cấp SSL sẽ cấp giấy chứng nhận cho quý khách sau khi xác minh hoàn tất.
 • Quý khách cài đặt chứng chỉ số, sao lưu và lưu trữ chứng chỉ số ở nơi an toàn.
 • Nghiệm thu hợp đồng.

Toàn bộ quá trình có thể mất từ 2-10 ngày làm việc tùy theo từng loại chứng chỉ mà quý khách đăng ký.