Mô tả / Gói cước BK-01 VDC BK-02 VDC BK-03 VDC BK-04 VDC BK-05 VDC BK-06 VDC
II. Cước hàng tháng tại VNPT 1.800.000 2.500.000 3.700.000 5.000.000 6.200.000 15.500.000
Giá cước 1 tháng tại BKNS 1.500.000          
1. Chỗ đặt máy chủ 1U 1U 1U 1U 1U 1U
2. Công suất điện 300W 300W 300W 300W 300W 300W
3. Lưu lượng thông tin Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
4. Băng thông trong nước 100Mbps 100Mbps 200Mbps 300Mbps 400Mbps 1Gbps
5. Băng thông quốc tế 3Mbps 6Mbps 10Mbps 15Mbps 20Mbps 30Mbps
6. Cổng cắm mạng 100Mbps 100Mbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
7. Điện máy nổ dự phòng
8. UPS
9. IP address 02IP/máy
10. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
11. IPv6 Miễn phí
III. Dịch vụ bổ sung ( VNĐ/tháng)
1. Thêm 1 địa chỉ IP 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
2. Không gian Rack 1U tăng thêm 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
3. Nâng cấp băng thông thêm 100Mbps N/a 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 N/a
4. Bổ sung thêm 100W công suất điện 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
5. Thuê hệ thống Firewall 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
5. Đặt thiết bị 1U/50W 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6. Đặt thiết bị dưới 1U/50W 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
7. Đường cáp Local RJ45 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8. Đường cáp quang Back-end 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 

Ưu đãi:

– Miễn phí công cụ giám sát băng thông.

– Miễn phí nối mạng LAN (1Gbs) khi đặt từ 2 máy chủ trở lên.

– Miễn phí cài đặt hoặc cài lại hệ điều hành (2 lần/tháng)

Lưu ý:

- Giá chưa bao gồm VAT 10%

- Bảng giá áp dụng từ 17/10/2016