1. Làm thế nào để tôi biết tên miền của tôi có thiếu thông tin hồ sơ không?

Đối với các tên miền thiếu thông tin hồ sơ bản khai tên miền, BKNS có gửi email tự động về email đăng ký dịch vụ trên tài khoản của quý khách với email tiêu đề “Thông báo hoàn thiện hồ sơ tên miền” với nội dung email như dưới đây:

Tên miền 1

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được email thông báo cập nhật hồ sơ tên miền thì BKNS sẽ tạm ngưng hoạt động của tên miền trong vòng 30 ngày, chờ quý khách cập nhật hồ sơ và có thông báo bằng email tới quý khách. Email như dưới đây:

Tên miền 2
BKNS cũng có nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện báo quý khách cập nhật hồ sơ tên miền theo số điện thoại quý khách cung cấp tại hệ thống đăng ký tên miền của chúng tôi.

2. Làm thế nào để tôi có thể cập nhật hồ sơ tên miền?

Để cập nhật hồ sơ tên miền quý khách có thể:

Cách 1: Cập nhật hồ sơ qua quicklink mà chúng tôi để trong email.

Cách 2: Cập nhật hồ sơ bằng cách đăng nhập vào tài khoản id.bkns.vn, tới mục Support => Open Ticket => Bổ sung thông tin CCCD/DKKD/bản khai

Tên miền 3

Cách 3: Quý khách cập nhật hồ sơ bằng cách dùng email đăng ký dịch vụ gửi bản khai về email id@bkns.vn để chúng tôi xét duyệt.

3. Nếu tôi không cập nhật hồ sơ tên miền thì tên miền có bị làm sao không?

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021, tên miền không xác định được chủ thể đăng ký sử dụng, tên miền có thông tin đăng ký không chính xác, các chủ thể không phối hợp xử lí yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông liên quan đến đăng ký, sử dụng tên miền: Sau 15 ngày kể từ ngày NĐK hoặc VNNIC yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin mà chủ thể đăng ký tên miền không thực hiện, tên miền bị tạm ngưng hoạt động trong 30 ngày.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngưng, nếu chủ thể bổ sung đầy đủ hồ sơ tên miền thì tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngưng hoạt động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 12, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, ngày 18/08/2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021. Đối với trường hợp tên miền vi phạm nguyên tắc đặt tên hoặc không xác định được chủ thể đăng ký sử dụng, tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; sau 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng tên miền hoạt động mà chủ thể vẫn không cập nhật, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền thì sẽ bị xử lí thu hồi tên miền theo quy định.