Cloud CPanel

 • Control Panel: Cpanel
 • Disk space: 1.500 MB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Sub Domains 01
 • Parked Domains: 0
 • FTP Accounts: 01
 • Email Accouts: 15
 • MySQL Accounts: 04
 • Thời gian dùng thử: 01 tháng

Cloud DA

 • Control Panel: Directadmin
 • Disk space: 1.500 MB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Sub Domains 01
 • Parked Domains: 0
 • FTP Accounts: 01
 • Email Accouts: 15
 • MySQL Accounts: 04
 • Thời gian dùng thử: 01 tháng

* Lưu ý:

- Mỗi khách hàng được dùng thử 01 lần.

- Không áp dụng cho dùng thử hosting Windows.

- Thời gian dùng thử 01 tháng.

- Không chấp nhận đăng ký hosting với các tên miền miễn phí.

- Quý khách cần điền đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký Hosting.

- Khi sử dụng dịch vụ, quý khách chú ý tuân thủ theo quy định sử dụng dịch vụ.

- Tài khoản dùng thử sẽ bị xóa ngay lập tức nếu vi phạm các điều trên.

 

Để tìm hiểu thêm về tính năng, hướng dẫn sử dụng Hosting quý khách vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Các tính năng vượt trội của Hosting Linux

Các hướng dẫn về sử dụng Hosting Linux