SEO01

495.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 03 Core
 • RAM: 03 GB
 • Cloud Storage: 50 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP: 10
 • Backup: Hàng tuần
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

SEO02

650.000 đ/tháng
 • CPU CORES: 05 Core
 • RAM: 05 GB
 • Cloud Storage: 70 GB + 20 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • IP: 10
 • Backup: Hàng tuần
 • * Miễn phí bản quyền DirectAdmin, miễn phí IPv6.
  * Thanh toán 12 tháng giảm thêm 10%

Giá trên áp dụng từ ngày 10/09/2017.

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

Bảng giá cũ xem thêm tại đây.