SSL Alpha SSL (AV) Domain SSL (DV) Organization SSL (OV) Extended Validation SSL (EV)
Xác thực doanh nghiệp Không Không Xác thực doanh nghiệp Xác thực doanh nghiệp cao cấp
Độ mạnh mã hóa SHA-256
Độ dài khóa 2048 bit
Bảo mật cho www.domain.com và domain.com (Không có www.)
Bảo mật cho mail.domain.com, owa.domain.com, autodiscover.domain.com Không
Tương thích 99,999% trình duyệt và hệ điều hành, thiết bị di động
Không giới hạn số lượng server cài đặt
Không giới hạn số lượng reissue chứng thư
Dấu hiệu bảo mật Secure Site Alpha Secure Globalsign Secure Globalsign Secure Globalsign Secure
Mức bảo hiểm $10.000 $10.000 $1.250.000 $1.500.000
Thanh toán 1 năm 930.000đ 890.000đ 4.500.000đ 4.200.000đ 6.400.000đ 5.900.000đ 16.500.000đ 14.600.000đ
Thanh toán 2 năm 1.500.000đ 7.800.000đ 9.900.000đ 22.000.000đ
  Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

 

SANs Domain SANs Subdomain SANs IP
Sử dụng cho 01 domain khác. Áp dụng cho gói OV và EV Sử dụng cho 01 subdomain. Áp dụng cho gói DV, OV, EV Sử dụng cho 01 IP. Áp dụng cho gói OV
4.600.000đ 3.500.000đ / domain / 1 năm 2.300.000đ 1.750.000đ / subdomain / 1 năm 4.600.000đ 3.500.000đ / IP / 1 năm

 

Wildcard SSL (AV) Wildcard SSL (DV) Wildcard SSL (OV)
Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http://*.domain.com. Không giới hạn các tên miền phụ với một chứng thư Wilcard SSL. Lựa chọn với Domain SSL.
– Giá đã bao gồm DV SSL
Không giới hạn các tên miền phụ với một chứng thư Wilcard SSL. Lựa chọn với Organization SSL.
– Giá đã bao gồm OV SSL
3.200.000đ / 1 năm 15.000.000đ 13.900.000đ / 1 năm 18.000.000đ 15.500.000đ / 1 năm
6.000.000đ / 2 năm 23.900.000đ / 2 năm 27.000.000đ / 2 năm

 

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%