SSL GeoTrust QuickSSL Premium GeoTrust True BusinessID GeoTrust True BusinessID with EV
Kiểu xác thực Tên miền Tên miền + Thông tin doanh nghiệp cơ bản Tên miền + Thông tin doanh nghiệp nâng cao
Độ mạnh mã hóa SHA-256
Độ dài khóa 2048 bit
Bảo mật cho www.domain.com và domain.com (Không có www.)
Kiểu thanh địa chỉ Bình Thường Bình Thường Xanh
Mức bảo hiểm 500.000$ 1.250.000$ 1.500.000$
Số máy chủ vật lý hỗ trợ sẵn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí cấp lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thời gian cấp Trong vòng 10 phút Trong vòng 7 ngày làm việc Trong vòng 15 ngày làm việc
Thanh toán 1 năm 2.580.000đ 1.350.000đ 3.500.000đ 1.750.000đ 5.900.000đ 3.550.000đ
Thanh toán 2 năm 2.500.000đ 2.900.000đ 6.250.000đ
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

 

GeoTrust QuickSSL Premium SAN GeoTrust True BusinessID Multi-Domain SAN GeoTrust True BusinessID EV Multi-Domain SAN

– Dùng để mở rộng cho chứng thực thêm tối đa 4 tên miền con theo tên miền chính.

– Không hỗ trợ mở rộng cho tên miền khác.

– Dùng mở rộng thêm 4 tên miền ngoài tên miền chính.

– Hỗ trợ tối đa 100 tên miền

– Dùng mở rộng thêm 4 tên miền ngoài tên miền chính.

– Hỗ trợ tối đa 100 tên miền

Giá SAN SSL SAN SSL Add 1 domain SAN SSL Add 1 domain
Thanh toán 1 năm 4.600.000đ 2.300.000đ 6.860.000đ 4.200.000đ 1.000.000đ 9.500.000đ 6.200.000đ 1.350.000đ
Thanh toán 2 năm 3.900.000đ 7.560.000đ 900.000đ 10.500.000đ 2.500.000đ
Đặt mua Đặt mua Đặt mua

(Giá trên có sẵn SSL chính và chỉ trả duy nhất theo báo giá)

 

Geotrust Wildcard SSL GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard GeoTrust True BusinessID Wildcard GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard

Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http://*.domain.com.

Mở rộng chứng thực cho không giới hạn tên miền con theo tên miền chính.

Mở rộng chứng thực cho không giới hạn tên miền con theo tên miền chính.

SSL đặc biệt hỗ trợ cùng lúc nhiều tên miền và mỗi tên miền có thể chạy tất cả các tên miền con.

Mở rộng thêm 2 domain wildcard theo domain chính. SSL có thể sử dụng cho 100 domain wildcard chỉ với 1 SSL duy nhất.

Giá     SAN SSL Add 1 wildcard domain
Thanh toán 1 năm 6.900.000đ 5.200.000đ 9.750.000đ 7.050.000đ 12.600.000đ 6.200.000đ
Thanh toán 2 năm 8.900.000đ

13.500.000đ

22.500.000đ 11.500.000đ
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%