Khuyến mãi

Kiểm tra tên miền

.com

260.000đ/năm

.net

299.000đ/năm

.org

190.000đ/năm

.vn

480.000đ/năm

.club

80.000đ/năm

Khuyến mãi
Khuyến mại không áp dụng đồng thời các khuyến mại khác.
Mã khuyến mại chỉ được sử dụng 01 lần.
Khuyến mại áp dụng từ 20/01/2018 đến hết ngày 10/02/2018.
Thuê chỗ đặt máy chủ áp dụng tại DC FPT.
Đăng ký ngay
Khuyến mãi
.VN 750K
650K
Đăng ký ngay
Khuyến mãi
.COM.VN 630K
550K
Đăng ký ngay
Khuyến mãi
Khuyến mại không áp dụng đồng thời các khuyến mại khác.
Mã khuyến mại chỉ được sử dụng 01 lần.
Khuyến mại áp dụng từ 20/01/2018 đến hết ngày 10/02/2018.
Thuê chỗ đặt máy chủ áp dụng tại DC FPT.
Đăng ký ngay