Thawte SSL SSL 123 Web Server Wildcard SSL SGC SuperCerts SSL Webserver EV
Mã Hóa 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit
Tên miền hỗ trợ 1 1 All Subdomain 1 1
Chứng Thực Tên Miền(DV) Tổ Chức(OV) Tổ Chức(OV) Tổ Chức(OV) Mở Rộng (EV)
Kiểu thanh địa chỉ Bình Thường Bình Thường Bình Thường Bình Thường Xanh
Bảo hiểm 10.000$ 250.000$ 125.000$ 500.000$ 750.000$
Thời gian cấp 10 phút 1-2 ngày 5-10 Ngày 1-2 Ngày 4-10 Ngày
Phí cấp lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thanh toán 12 tháng 2.500.000 VNĐ 6.210.000 VNĐ 8.920.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ
 

 

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%