Symantec SSL Secure Site Secure Site Pro Site With EV Site Pro With EV Secure Site Wildcard
Mã Hóa 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit
Tên miền hỗ trợ 1 1 1 1 All Subdomain
Chứng Thực Tổ Chức(OV) Tổ Chức(OV) Mở Rộng(EV) Mở Rộng(EV) Tổ Chức(OV)
Kiểu thanh địa chỉ Bình Thường Bình Thường Xanh Xanh Bình Thường
Bảo hiểm 1.000.000$ 1.250.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 500.000$
Thời gian cấp 5-10 Ngày 1-2 Ngày 5-10 Ngày 5-10 Ngày 5-10 Ngày
Phí cấp lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thanh toán 12 tháng 8.000.000 VNĐ 18.500.000 VNĐ 19.200.000 VNĐ 28.750.000 VNĐ 45.000.000 VNĐ
 

 

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%