Comodo SSL:

SSL Comodo Positive SSL Comodo Essential SSL Comodo SSL
Kiểu xác thực Tên miền Tên miền Tên miền
Tư vấn và hỗ trợ cài đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Độ mạnh mã hóa SHA-256
Độ dài khóa 2048 bit
Bảo mật cho www.domain.com và domain.com (Không có www.)
Kiểu thanh địa chỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Mức bảo hiểm (USD) 10.000 10.000 250.000
Số máy chủ vật lý hỗ trợ sẵn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí cấp lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thời gian cấp Trong vòng 10 phút Trong vòng 10 phút Trong vòng 10 phút
Giá 1 năm/năm 250.000 540.000 1.190.000
Giá 2 năm/năm 240.000 520.000 1.000.000
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Comodo SANs SSL:

Comodo Positive Multi-Domain SSL Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL

– Dùng mở rộng thêm 2 tên miền ngoài tên miền chính.

– Hỗ trợ tối đa 100 tên miền

SSL đặc biệt hỗ trợ cùng lúc nhiều tên miền và mỗi tên miền có thể chạy tất cả các tên miền con.

Mở rộng thêm 2 domain wildcard theo domain chính. SSL có thể sử dụng cho 100 domain wildcard chỉ với 1 SSL duy nhất.

Giá (vnđ/1 năm) SAN SSL Add 1 domain SAN SSL Add 1 wildcard domain
1 năm 450.000 280.000 4.200.000 1.790.000
2 năm 420.000 240.000 3.900.000 1.600.000
Đặt mua Đặt mua

(Giá trên có sẵn SSL chính và chỉ trả duy nhất theo báo giá)

Comodo Wildcard SSL:

  Comodo PositiveSSL Wildcard Comodo EssentialSSL Wildcard Comodo Wildcard SSL

Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http://*.domain.com.

Mở rộng chứng thực cho không giới hạn tên miền con theo tên miền chính.

Mở rộng chứng thực cho không giới hạn tên miền con theo tên miền chính.

Mở rộng chứng thực cho không giới hạn tên miền con theo tên miền chính.

 Giá (vnđ/1 năm)      
Giá 1 năm/năm 2.220.000 2.420.000 4.485.000
Giá 2 năm/năm 1.900.000 2.100.000 3.900.000
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%