• Bảng giá

  • Dịch vụ cộng thêm

Mã dịch vụJoomla1Joomla2Joomla3Joomla4Joomla5
Băng thông5GB15GB30GB60GB120GB
Dung lượng250MB1.000MB1.500MB3.000MB5.000MB
Tên miền0103050915
Tên miền con0315253540
Tên miền ánh xạ0206152040
Tài khoản FTP0206071520
Cơ sở dữ liệu MySQL0205071520
Tài khoản Email05103080100
Hợp đồng tối thiểu12 tháng06 tháng03 tháng03 tháng01 tháng
VND/Tháng
Bổ sung dịch vụ VND/tháng
Thêm 1 GB băng thông20.000
Thêm 10 GB băng thông150.000
Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.

banner-hosting

BKNS thông báo: Tạm dừng cung cấp hosting Linux Directadmin

Quý khách xem các hướng dẫn cần thiết khi cài đặt và cấu website sử dụng CMS Joomla trên hosting BKNS tại đây.