Hướng dẫn đăng ký tên miền .name.vn

Để đọc đầy đủ bài viết Hướng dẫn đăng ký tên miền .name.vn, bạn vui lòng truy cập theo link: https://www.bkns.vn/huong-dan-dang-ky-ten-mien-name-vn.html

Quy trình xử lý tên miền chứa từ khóa nhạy cảm

Để biết Quy trình đăng ký tên miền chứa từ khóa nhạy cảm, bạn truy cập theo link bài viết: https://www.bkns.vn/quy-trinh-xu-ly-ten-mien-chua-tu-khoa-nhay-cam.html

Để đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, tôi phải đóng những khoản phí gì?

Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”, bạn sẽ phải nộp lệ phí cấp tên miền (đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký tên miền) và phí gia hạn (duy trì) tên miền tối thiểu là 1 năm. Bạn có thể tham khảo biểu mức phí, lệ phí được trích từ Thông tư số Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/14/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam tại đường link sau:

http://www.vnnic.vn/tenmien/huongdan/bi%E1%BB%83u-m%E1%BB%A9c-ph%C3%AD-l%E1%BB%87-ph%C3%AD

Tôi vừa đăng ký tên miền, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra đã nhập nhầm một ký tự ở tên miền, tôi có được sửa tên miền đã bị sai?

Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”, bạn sẽ phải nộp lệ phí cấp tên miền (đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký tên miền) và phí gia hạn (duy trì) tên miền tối thiểu là Tên miền đăng ký khi đã được công bố trên trang WHOIS thì đã được xác định là hoàn tất. Chủ thể không thể sửa lại tên miền của mình mà phải đăng ký lại một tên miền khác và lưu ý các khoản phí mà chủ thể đã đăng ký tên miền nhầm sẽ không được hoàn lại. Vì vậy bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ lưỡng tên miền trước khi nhập thông tin đăng ký online hoặc đăng ký tại văn phòng BKNS đều nhắc nhở bạn kiểm tra trước khi Submit.

Vì sao tôi nên đăng ký tên miền Việt Nam?

Bạn vui lòng truy cập vào link để xem câu trả lời chi tiết: https://www.bkns.vn/vi-sao-toi-nen-dang-ky-ten-mien-viet-nam.html

Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn”?

Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn” là gì? Bạn vui lòng xem câu trả lời chi tiết ở link bài viết: https://www.bkns.vn/loi-the-khi-su-dung-ten-mien-vn.html

Tại sao tôi không thể đăng ký tên miền hanoi.vn, danang.vn,…?

Tên miền hanoi.vn, danang.vn… và những tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu là tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, bạn không thể đăng ký các tên miền hanoi.vn, danang.vn...

Tên miền của tôi đã bị xử lý thu hồi theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông, bây giờ tôi muốn đăng ký lại tên miền đó thì có được không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: “Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày thu hồi tên miền, các tổ chức, cá nhân có tên miền bị thu hồi theo theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được đăng ký sử dụng các tên miền đã bị thu hồi”. Như vậy, phải sau 02 năm kể từ ngày thu hồi tên miền, nếu tên miền vẫn còn ở trạng thái tự do, bạn mới có thể đăng ký sử dụng tên miền đó.