Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Tổng giá trị nạp vào Từ 5 triệu đến 20 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 100 triệu trở lên
CHiết khấu Dành cho Hosting
Đăng ký mới – duy trì 12% 17% 22% 30%
CHiết khấu Dành cho VPS, email hosting, email maketing
Đăng ký mới – duy trì 8% 12% 15% 17%
CHiết khấu Tên miền Việt Nam
.vn 720.000 700.000 690.000 670.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 620.000 600.000 590.000 570.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn 380.000 380.000 380.000 380.000
CHiết khấu Tên miền Quốc tế
Đăng ký mới 3% 3% 4% 5%
Duy trì 3% 3% 4% 5%
Thuê chỗ đặt 3% 3% 3% 3%
Thuê máy chủ 3% 3% 3% 3%
Dịch vụ khác 3% 3% 3% 3%

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chú ý:

• Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phần mềm là đối tượng không chịu thuế GTGT.

• Không hoàn tiền đối với các dịch vụ Tên miền, Các dịch vụ liên quan máy chủ như Dedicated Server, Colocation và các dịch vụ bổ sung, Phần mềm.

• Nếu đại lý ngừng làm đại lý hoặc chuyển sang khách hàng lẻ thì sẽ không được hoàn trả lại số tiền còn dư, số tiền đó sẽ được đưa vào tài khoản do đại lý chỉ định để mua sử dụng dịch vụ.