Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Hosting (Linux, Windows) » Bảng giá Hosting chất lượng cao tại BKNS

Bảng giá Hosting chất lượng cao tại BKNS

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING MỚI NHẤT 2022 TẠI BKNS 

1. Bảng giá dịch vụ Hosting Linux cPanel

1.1 Hosting Linux cPanel thường

 • BKCP01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  27.550₫ /tháng

  500MB 1 GB

  05 GB 20 GB

  01

  03

  02

  02

  05

  02

  Unlimited

  01 Core

  512MB

   
 • BKCP02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  47.500₫ /tháng

  800MB 1.5 GB

  Unlimited

  02

  05

  04

  03

  10

  04

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKCP03

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  Quà tặng

  74.100₫ /tháng

  1.000MB 2.5 GB

  Unlimited

  03

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  05

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKCP03+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  Quà tặng

  104.500₫ /tháng

  1.500 MB 3.5 GB

  Unlimited

  04

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  07

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKCP04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  Quà tặng

  137.750₫ /tháng

  2.000 MB 5 GB

  Unlimited

  05

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  12

  Unlimited

  02 Core

  1.5 GB

   
 • BKCP04+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  Quà tặng

  190.000₫ /tháng

  3.000 MB 7 GB

  Unlimited

  06

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  15

  Unlimited

  02 Core

  02 GB

   
 • BKCP05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  237.500₫ /tháng

  4.000 MB 10 GB

  Unlimited

  08

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  16

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
 • BKCP05+

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  275.500₫ /tháng

  12GB

  Unlimited

  09

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  20

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
   

1.2 Hosting Linux cPanel Doanh nghiệp

 

 • BKBCP 01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  332.500₫ /tháng

  15GB

  Unlimited

  10

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  20

  Unlimited

  02 (+1)Core

  2.5 (+1.5)GB

   
 • BKBCP 02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  436.500₫ /tháng

  20GB

  Unlimited

  15 (+Unlimited)

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  50 (+Unlimited)

  Unlimited

  02 (+2)Core

  2.5 (+1.5)GB

   
 • BKBCP 03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  674.500₫ /tháng

  20GB

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  05Core

  06 GB

   

Các thông số đánh dấu “+” là thông số tặng thêm áp dụng từ ngày 13/09/2021.

 

2. Bảng giá dịch vụ Hosting Linux DirectAdmin

2.1 Hosting Linux DirectAdmin thường

 • BKSL01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  24.700₫ /tháng

  500MB 1 GB

  05 GB 20 GB

  01

  03

  02

  02

  05

  02

  Unlimited

  01 Core

  512MB

   
 • BKSL02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  42.750₫ /tháng

  800MB 1.5 GB

  Unlimited

  02

  05

  04

  03

  10

  04

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKSL03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  66.500₫ /tháng

  1.000MB 2.5 GB

  Unlimited

  03

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  05

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKSL03+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  90.250₫ /tháng

  1.500 MB 3.5 GB

  Unlimited

  04

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  07

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • BKSL04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  123.500₫ /tháng

  2.000 MB 5 GB

  Unlimited

  05

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  12

  Unlimited

  01 Core

  1.5 GB

   
 • BKSL04+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  171.000₫ /tháng

  3.000 MB 7 GB

  Unlimited

  06

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  15

  Unlimited

  02 Core

  02 GB

   
 • BKSL05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  213.750₫ /tháng

  4.000 MB 10 GB

  Unlimited

  08

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  16

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
 • BKSL05+

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  247.000₫ /tháng

  12GB

  Unlimited

  12

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  20

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
   

2.1 Hosting Linux DirectAdmin Doanh nghiệp

 • BKBL01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  294.500₫ /tháng

  15GB

  Unlimited

  15

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  30

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
 • BKBL02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  589.000₫ /tháng

  20GB

  Unlimited

  20

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  50

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   

3. Bảng giá dịch vụ Hosting Windows

3.1 Hosting Windows thường

 

 • BKSW01

  Thanh toán tối thiểu 12 tháng

  31.350₫ /tháng

  250 MB 01 GB

  05 GB 20 GB

  01

  0

  02

  02

  05

  02

   
 • BKSW02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  57.000₫ /tháng

  500 MB 1.5 GB

  Unlimited

  02

  05

  04

  03

  10

  04

   
 • BKSW03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  80.750₫ /tháng

  1000 MB 2.5 GB

  Unlimited

  03

  15

  06

  06

  20

  05

   
 • BKSW03+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  128.250₫ /tháng

  1500 MB 3.5 GB

  Unlimited

  05

  25

  10

  07

  30

  07

   
 • BKSW04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  156.750₫ /tháng

  2000 MB 5 GB

  Unlimited

  07

  30

  15

  10

  50

  12

   
 • BKSW04+

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  199.500₫ /tháng

  3000 MB 7 GB

  Unlimited

  09

  35

  20

  15

  80

  15

   
 • BKSW05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  237.500₫ /tháng

  4000 MB 10 GB

  Unlimited

  12

  40

  30

  20

  100

  16

   
 • BKSW05+

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  370.500₫ /tháng

  15 GB

  Unlimited

  15

  50

  40

  30

  150

  20

   

 

3.2 Hosting Windows Doanh nghiệp

 

 • BKBW01

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  313.500₫ /tháng

  15GB

  Unlimited

  15

  40

  40

  20

  120

  20

   
 • BKBW02

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  589.000₫ /tháng

  20GB

  Unlimited

  20

  45

  45

  30

  130

  30

   
 • BKBW03

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  826.500₫ /tháng

  25GB

  Unlimited

  25

  50

  50

  40

  150

  40

   
 • BKBW04

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  950.000₫ /tháng

  30GB

  Unlimited

  60

  50

  60

  50

  200

  50

   
   

4. Bảng giá dịch vụ Hosting WordPress

 

 • WPCP01

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  47.500₫ /tháng

  1 GB

  30 GB

  02

  05

  04

  03

  10

  04

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • WPCP02

  Thanh toán tối thiểu 06 tháng

  Quà tặng

  74.100₫ /tháng

  1.5 GB

  Unlimited

  03

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  05

  Unlimited

  01 Core

  01 GB

   
 • WPCP03

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  Quà tặng

  104.500₫ /tháng

  2 GB

  Unlimited

  04

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  07

  Unlimited

  01 Core

  1.5 GB

   
 • WPCP04

  Thanh toán tối thiểu 03 tháng

  Quà tặng

  137.750₫ /tháng

  3 GB

  Unlimited

  05

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  12

  Unlimited

  01 Core

  1.5 GB

   
 • WPCP05

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  190.000₫ /tháng

  5 GB

  Unlimited

  06

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  15

  Unlimited

  02 Core

  02 GB

   
 • WPCP06

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  237.500₫ /tháng

  8 GB

  Unlimited

  08

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  16

  Unlimited

  02 Core

  2.5 GB

   
 • WPCP07

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  370.500₫ /tháng

  15 GB

  Unlimited

  10

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  16

  Unlimited

  03 Core

  2.5 GB

   
 • WPCP08

  Thanh toán tối thiểu 01 tháng

  Quà tặng

  475.000₫ /tháng

  30 GB

  Unlimited

  15

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  Unlimited

  20

  Unlimited

  03 Core

  2.5 GB

   
   

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HOSTING

Hosting là gì?

Hosting là một hệ thống lưu trữ dữ liệu nằm trên một máy chủ (hay còn gọi là server). Hosting hoạt động 24/24 giống như máy tính nhưng nó được phân quyền và chỉ chia sẻ một phần dữ liệu hoặc tất cả dữ liệu trên internet thông qua một số hệ thống quản lý như Direct Admin, Cpanel,… Mục đích chính của Hosting để lưu trữ và giúp website chạy phân phối trên internet.
Hosting thường sử dụng 2 hệ điều hành cho Window và Linux vì vậy khi khách hàng tìm mua hosting bạn cần biết:

 1. Hosting Linux: Chỉ hỗ trợ chạy mã nguồn PHP.
 2. Hosting Window: Hỗ trợ hầu hết các loại mã nguồn website, tuy nhiên ở Việt Nam chủ yếu là PHP và ASP của Microsoft.

Ở Việt Nam từ năm 2012 đến nay Hosting Linux có nhu cầu sử dụng nhiều nhất do sự phát triển mạnh mẽ của WordPress chạy với mã nguồn PHP.

Bảng giá Hosting trên đã bao gồm VAT chưa?

Bảng giá Hosting trên website chưa bao gồm VAT.

Dịch vụ Hosting tại BKNS có gì?

 • Hạ tầng mạnh mẽ: Cấu hình máy chủ cao cấp sử dụng Chipset Intel cùng RAM DDR4 mới nhất hiện nay mang lại hiệu xuất xử lý vượt trội cho website của bạn.
 • Truy xuất nhanh – Tăng tốc xử lý: Máy chủ sử dụng ổ cứng SSD cùng với công nghệ Webserver Litespeed cho tốc độ truy xuất nhanh, tăng tốc xử lý gấp 10 lần so với hệ thống thông thường.
 • R1 soft backup: Phần mềm backup cho dịch vụ hosting mạnh nhất hiện nay. Cho phép BKNS backup hàng ngày cho khách hàng và lưu trữ liên tiếp tới 30 ngày. Khách hàng có thể tự thao tác restore dữ liệu một cách chủ động theo các bản backup đã có.
 • An toàn – Bảo mật: Phần mềm quản trị cPanel cùng với hệ điều hành Cloud Linux được sử dụng trên máy chủ hosting BKNS giúp ngăn chặn 99,99% nguy cơ tấn công Local – Attack.

 • One click: Hỗ trợ cài đặt tự động với hơn 350 bộ mã nguồn PHP phổ biến chỉ với 1 click chuột, sau 30 giây, quý khách có ngay website theo ý mình.

 • Trải nghiệm 7 ngày miễn phí: Đăng ký dùng thử ngay trong 7 ngày mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.

Nên dùng Hosting Linux hay Windows?

Hiện nay phần lớn website sử dụng nền tảng PHP. Do đó dùng Linux sẽ dễ sử dụng và hỗ trợ tối đa cho website trên nền tảng PHP. Riêng trường hợp website code bằng ASP của Microsoft quý khách bắt buộc phải dùng nền Hosting Window.

==>Bài viết liên quan: 

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.